Vasuti és Hajózási Hetilap, 1937 (39. évfolyam, 1-52. szám)

1937-01-01 / 1-4. szám

XXXIX. évfolyam Budapest, 1937 január 1—4. szám. VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI HETILAP A „MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB» KÖZLÖNYE Megjelenik minden szombaton (Egyelőre havonklnt jelenik meg) Felelős szerkesztő Dr. ESZLÁRY ISTVÁN Szerkeszóség és kiadóhivatal BUDAPEST, VI. Csengsry-utca 68. szám TELEFON: 22-5-98 Postatakarékpénztári csekkszámla 30743 Klubunk kirándulása a felsőolaszországi tavakhoz 1937 május 19—május 30. A múlt számunkban közöltük már a t. Tagtár­sainkkal, hogy ezidei külföldi kirándulásunkat Felső- olaszország (Venetia és Lombardia) érdekesebb vá­rosaiba és a pompás délszaki növényzetű, szinte Szi­cíliára emlékeztető felsőolaszországi tavakhoz ren­dezzük. E kirándulás méltó kiegészítése lesz a már kétízben rendezett firenze—roma—nápolyi és az 1931-ben rendezett olasz—francia rivierai kirándulá­soknak. Kirándulásunk programjáról és a részvétel fel­tételeiről a következőkben tájékoztatjuk az érdek­lődő tagtársakat. 1937 május hó 19-én (szerda): A kiránduló társaság a Máv igazgatósága által előreláthatólag ez idén is rendelkezésünkre bocsá­tandó külön Pullman-kocsikon a budai déli pálya­udvarról este 20 órakor induló gyorsvonaton kezdi meg útját. 1937 május hó 20-án (csütörtök): Reggel már olasz földön robog vonatunk, mely Trieszten át 11.20-kor érkezik Veneziába. Elszálláso­lás. Minthogy Velencét a társaság legnagyobb része már ismeri, itt-tartózkodásunk alatt nem adunk hi­vatalos programmot. 1937 május 21-én (péntek): A másfélnapos velencei tartózkodás alatt min­denki tetszése szerint töltheti idejét. Akik még nem voltak ott, azok az első napon délután vaporettóval végighajózhatják a Canale Grande-t, megtekinthetik a Márkus-teret, a Szt. Márk-templomot, végigmennek a város főutcáján, a Mercerián, este pedig részt- vehetnek a Szt. Márk-tér korzóján. Másnap délelőtt megtekinthetik a Doge-palotát, az Akadémia híres képtárát és a város legérdekesebb templomait, a Dei Frari-t, vagy a Giovannie Pedó-t. Délután hajó­val kirándulhatnak a Lidora. "Útbaigazítással a hely­színén szívesen szolgál a vezetőség. 1937 május 22-én (szombat): Reggel elutazás Velencéből Milánó felé. Útköz­ben lekapcsoltatjuk kocsijainkat Paduéban és négy órai ott-tartózkodás alatt megtekintjük a város neve­zetességeit. Itt elsősorban Szt. Antal-templomára gondolunk. Ebéd után folytatjuk htunkat és Milánón keresztül délután 17.40-kor érkezünk a Como-tó déli végén fekvő Сото városába. Elszállásolás és a város megtekintése. 1937 május 23-án (vasárnap) : Reggel hajóval a Como-tó legszebb pontjait érintve a szinte tropikus növényzetű és egy félsziget csúcsában gyönyörűen fekvő Bellagio-ba rándulunk ki. Itt a Villa Serbelloni és nagy parkjának meg­tekintése. Ebéd után motorcsónakkal a Villa Car- lotta-hoz és esetleg Menuggio-ba is. 17 órakor hajó­val vissza Como-ba. 1937 május 24-én (hétfő): Como-ból reggel egésznapi kirándulás vasúttal a luganói tó partján festői öbölben fekvő s már Svájchoz tartozó Lugano városába, Svájc egyik leg­látogatottabb tavaszi üdülőhelyére, onnan drótkötél- vasúttal a 914 m magasságú Monte San Salvatore-ra. Este vissza Comoba. 1937 május 25-én (kedd): Como-ból reggel 8 órakor vasúttal, ismét Milano érintésével a harmadik és talán legszebb tóhoz, a Logo Maggiore-hoz utazunk. A tó legszebb helyén, a Simplon-vasút mentén és az 1500 m magasságú Monte Mottarone lábánál fekvő Stresa városkában száliunk meg, ahová délben érkezünk. Ebéd után fogaskerekű vasúttal kirándulunk az előbb említett Monte Motta- rone-ra, honnan az osztrák és svájci hegyóriásokra és gleccserekre nyílik fenséges kilátás. 1937 május 26-án (szerda): Stresa. Motorossal meglátogatjuk az öböl másik partján lévő bájos fürdőhelyet, PaJlanza-1 és a tóból kiemelkedő paradicsomi! szépségű borromeii szigetek MEGHÍVÓ HELYÁRAK: Ötszemélyes páholy 15 pengő, számozott ülőhely 8 pengő, a többi ülőhely 2 pengő. — A hang­verseny utáni belépésre jogosító táncosjegyek ára 120 pengő. A MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB 1937. évű február lió 1-én (ünnepelőtti hétfőn) este fél 9 órai kezdettel a m. kir. Operaház művészeinek és a Vasutas Ёпек- és Zenetársaság 60 tagból álló szimfonikus zenekarának közreműködésével a klub gyermeknyaraltatási és ösztöndíj­akciója javára rendezendő MŰVÉSZESTRE ÉS AZ AZT KŐVETŐ ZÁRTKÖRŰ TÁNCESTÉLYRE Belépőjegyek a terem befogadóképességére való tekintettel csak korlátolt számban, a borítékos meghívó előmutatása mellett adatnak ki. Meghívók igényelhetők és jegyek kaphatók a klub irodájában d. u. 4—6 óra között. A vigalmi és műrészi bizottság.

Next

/
Thumbnails
Contents