Vasuti és Közlekedési Közlöny, 8. évf. (1877)

• KÖZPONTI w ÜTI к KOZL 10 NYOLCZADIK ÉVFOLYAM. 1877. Kiadó.tnlajdonos : Felelőn szerkesztő : ŐZV. TETTAU ANTALNÉ. TETTAU L Á Z A R. BUDAPEST, AZ ELSÓ MAGYAR EGYESÜLETI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1877. I

Next

/
Thumbnails
Contents