Vasuti és Közlekedési Közlöny, 12. évf. (1881)

VASÚTI ES KÖ LEKEDÉSI KÖZLÖNY. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM. Kiadó-íjdonos és felelős szerkesztő : G Y <R G Y ENDRE. Főmunkatárs : VÖRÖS LÁSZLÓ. BUDAPEST pesti könyvnyomda.részvény-társasag. 1882.

Next

/
Thumbnails
Contents