Vasuti és Közlekedési Közlöny, 15. évf. (1884)

tZ2 VASÚTI ES ii • • • • KOZLEKEDESI KÖZLÖNY TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : GYÖRGY ENDRE. Főmunkatárs : VÖRÖS LÁSZLÓ. BUDAPEST, 1884. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. HOLD-UTCZA 7. SZ. UCL3 93ffil iláml®!

Next

/
Thumbnails
Contents