Vasuti és Közlekedési Közlöny, 18. évf. (1887)

VASÚTI ES KOZLEKEDESI KÖZLÖNY TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM. Kiadó-tulajdonos és felelős szerkesztő : Dr.HELTAI F ER E N <3 BUDAPEST, 1887. PESTI IÍÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁHSASÁO. HOLD-CTC7.A 7. az. HQtti i™*

Next

/
Thumbnails
Contents