Vasuti és Közlekedési Közlöny, 45. évf. (1914)

VASÚTI ÉS KÖZLEKEDÉSI KÖZLÖNY. NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. 1914. LAPTULAJDONOS, FELELŐS SZERKESZTŐ: D R SZABOLCSY ANTAL BUDAPEST, 1914. NYOMATOTT WODIANER F. ÉS FIAI KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, 1MTAB KfoeWSiSTOMÜa W3CJKÜ WtííTftM

Next

/
Thumbnails
Contents