Vasuti és Közlekedési Közlöny, 70. évf. (1939)

1939-01-05 / 1. szám

* Budapest, 1939. január 5-én. c axaut. Hetvenedik évfolyam ¥ • • •• RBI esi kozlo A magyarországi közlekedési vállalatok hivatalos lapja MEGJELENIK CSÜTÖRTÖKÖN ftB VASÁRNAP SLÓFIZETÉ61 (JIJ: Póttal küldéssel tgj érre M P ifilfflldön kétszeres az előfizetési ár. Kézbesítésre vonatkozó reklamációkat csak 14 napon belül Tehetünk figyelembe. HIRDETÉSI DlJ DÍJSZABÁS SZERINT Postatakarékpénztár cbeqne- és olearlng-ssámla 18.180 Fslc'ós rósserkesa.6: Dr. TÜSKE JF.tVO Kiadótulajdonos: MAGYAR VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI KLUB S1ERKR8ZTÖ8BO EB KIADÓHIVATAL Bidapest, VI., Caengery-ntoa 88. szám Hivatalos órák: Délután i—S-lg. Telefon: 1—835— Kéziratokat a Stádium 8ajtóvállalat nyomdája legkésőbb kedde* éa pénteken délelőtt 10 óráig vesz tel. Nyomda: V., Honvéd-otea 10. Telefon : 1—» TARTALOM: Hivatalos rész. A kereskedelemügyi ós közlekedésügyi magyar királyi minisztérium Közlekedési vállalatok hivatalos közleményei. hivatalos közleményei. /I Magyar Királyi Miniszterelnök lír Önagyméltósúga 1938. évi november Qó 5-én 21.124 1938. M. E. III. szám alatt kelt engedély okiratával lapunk folytatólagos megjelenését engedélyezte. HIVATALOS RÉSZ A KERESKEDELEMÜGYI ÉS KÖZLEKEDÉSÜGYI M. KIR. MINISZTÉRIUM HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI Előmunkálati engedély. A m. kir. koroskedelem- éa közlekedésügyi minisztor folyó évi december hó 21-én 58.280/1938. szám alatt kelt rendele­tével Szesztay László, műegyetemi rk. tanárnak a m. kir. államvasutak Győr állomásából kiágazólag Győr aj falu, Györzámoly, Győrladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál, Ráró, Ásvány, Hédervár, Zseli, Mosondarnó, Dunaromete, Püspöki és Halászi községek, továbbá Magyaróvár ni. hAcos érintésével a rr kir. államvasutak Moson—Magyaróvár állomásáig vezetendő keskeny nyomtávol­ságú, gőz- esetleg motoros üzemű, önálló (lzemkezolésben tartandó közforgalmú gazdasági vasútvonalra az 1907. évi julius hó 7-én 54.361/1907. szám alatt kelt rendelettel kiadott ós legutóbb az 1938. évi január hó 20-án 49 588/1937. szám alatt kelt rendelettel meghosszabbított előmunkálati engedély érvényét a lejárattól számitandó további egy óv tartamára meghosszabbította. A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter folyó évi december hó 20-An 57.472/1938/V. K. K. M. sz. a. kelt rendeletével az Egercsehi Köszéribánya és Portlanclcementgyár r. t.-nak a Pusztavám község területén létesítendő szénbányától a m. kir. államvasutak Székesfehérvár—komáromi vonalán fekvő Mór állomásig vezetendő rendes nyomtávú iparvasutvorialra az 193S. évi január hó 10-én 49.307/1937. sz. a. kelt rendelettel kiadott előmunkálati engedély érvényét a lejárattól számítandó további egy óv tartamára meghosszabbította. KÖZLEKEDÉSI VÁLLALATOK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI DÍJSZABÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI ÜGYEK V. és K. K. 1939. 1/5. 1. SE. Magyar királyi államvasutak. í. Á.v. 78.680 1938 cn. Sí. Magyar Vasúti Kötelék. Díjszabás teherdarabáruknak háztól—házig fuvarozására. (Kiegészítés.) Az 1935. évi junius hó 1-től érvényes aDijszabás teherdarabáruknak háztól—házig fuvarozására» cimü díjszabásban azonnali hatállyal az alábbi kiegészítést vezetjük keresztül: a «Függelék. A Magyar Vasutak Háztól—Házig Szállítmányozók Országos Alkalmi Egyesülése, mint vasúti háztól­házig ügynökség tagjainak jegyzéke.® B) « Vidéken® cimü táblázatban a 19. oldalon Komárom állomásnál aAckermann Mária* és nPrandtner Árpád» szállítmányozókat a Maház tagjainak sorába felvesszük. Budapest, 1938. évi december hó. A magyar kir. államvasutak igazgatósága, a részes vasutak nevében is.

Next

/
Thumbnails
Contents