Állami főreáliskola, Versec, 1897

A. VER8ECZI M. KIR. ÁLLAMI FÖREÄLISKOLA AZ 1897-98. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE BU DAY JÓZSEF, KIR. IGAZGATÓ.

Next

/
Thumbnails
Contents