Állami főreáliskola, Versec, 1899

A. VERSECZI M. KIK. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA ^ AZ 1899 1900. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE BUDAY JÓZSEF, KIR. IGAZGATÓ. A aü.

Next

/
Thumbnails
Contents