Világ, 1915. január (6. évfolyam, 1-31. szám)

1915-01-01 / 1. szám

* giwmlfkirezttostt VU Oróf Z-ichy Jeaw»- ásSsfí' VI. évfolyam 1915 Budapest, PÉNTEK W> Újév v-— Irta: Ignotus . .. Azért Dein ártani ébredni. Mert mindent den dicsőségestől, m*r len mivoltában, ame hét leik i ism.ea'ieí ü nik val, melyek retb rán lassanként 1 olyan ez, miin' bér vissztag s elgondr veszt er k - hoz eg' ségne’ rod^ ne’ Iá n * A Lengyelországban harcoló német csa­patok a Lodz és Lovic körül lefolyt harcokat köoető üldözés során több mint 56.000 foglyot ejtettek és szá­mos ágyút és gépfegyvert zsákmá­nyoltak. A november 11-én Lengyelországban megindult német offenziva egész zsákmánya e szerint 136.600 fogoly, több mint 100 ágyú és több mint 300 gépfegyver. Kelet-Poroszországban és Lengyelor­szágnak a Visztulától északra eső részében a helyzet változatlan. A Szura mentén és attól keletre a harc tovább folyik. A Racka tájékán a németek támadása előbbre haladt. Az uzsoki szorostól nyugatra az orosz seregnek, amely itt előnyomulását beszüntette, egyetlen egy kárpáti át­járó sincs a birtokában. Gorlicze vidékén és Zakliczyntől észak­keletre az oroszoknak tegnap és a múlt éjszakán át is folytatott heves támadásait mindenütt visszautasí­tottuk. Trebin/étől keletre tüzérségünk a mon- tenegróiakaí több órai tüzérségi hart után visszavonulásra kényszeritett Az Argonneokban a német csapat több lövészárok elfoglalásával lenié kény tért nyertek, több m 250 franciát elfogtak. Felső EíszJ ban a francia támadások nagy é tőséggel összeomlottak A németek igen hevesen ostrom Reimst. A német tüzérségi h lások egészen közel vannak roshoz. -:"f Az amerikai sajtó támadja tore chilit, aki kijelentette, hog; ger uralma Angliáé. Az F Államok soha sem hajolhat a briit tengeri hegemónia > A váró neutral Mimt a piros vér a fehér h? Visszáját úgy viritnú szerte Énen), e legnagyobb nagy­Úgy sorakoztatná, vértezve Ha lehet ive, kemény attak b; Hős, régi szavait, vitézeit. * De most másé a vér, r £s holnapig bélfalamul fut Betyár-ló, hős-ló, szép pej * S ha lovamat, mégis meg Ne ölj mögöttem, óh, sö Nálam mégis kisebb fejed * Bóbiskolván lehajtott kan Engedőin a világot futni S visszafutni kérőn, * S akkor megint világ S mi, az igazi nagy-li Kirójjuk rá a penilene

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents