Világosság, 1960. november-december (1. évfolyam, 1-2. szám)

1960 / 1. szám

TARTALOM A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata Megjelenik havonként • Szerkesztőbizottság : Balló István • Benlzö Károly • Egyed László • Hévízi István • Kocsis Ferenc • Köteles István • Lukács József (felelős szerkesztő) • Mátrai László (főszer• kesztő) • Novobátzky Károly • Róka Gedeon • Szerkesztőség : Budapest VIII. Bródy Sándor u. 16. • Kiadja a Gondolat Könyv-, Lapkiadó és Terjesztő Vállalat Budapest VIII. Bródy Sándor u. 16. • Felelős kiadó : Havas Ernő, a Gondolat Kiadó igazgatója • Terjeszti a Magyar Posta • Előfizethető a Posta Központi Hírlapirodánál (Budapest V. József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál • Egyes szám ára 5,— Ft Előfizetési díj félévre 24,— Ft, egy évre 48,— Ft Csekkszámlaszám : 01915003-K95 Megjelent 1960 november • 603604 Athenaeum Nyomda, Budapest (F.v. Soproni Béla) 1 Világosság • Mátrai László 8 A Holt-tengeri közösségtől az őskeresztény vagyon­közösségig • Hahn István 18 Eszmék és tények Technika, magányosság, vallásosság • Lukács József 25 Tudomány és vallás A világ „teremtése” és a modem csillagászat Róka Gedeon Tudomány és teológia • J. Huxley Albert Einstein és a vallás • V. Lvov 40 Krónika A müncheni eucharisztikus világkongresszusról Bányász Rezső 44 Emberi sző Voltaire: Scarmentado utazásai 48 Árnyékok A£ hiszékenység mai vámszedői • Nyerges Ágnes 54 Dokumentumok Bartók Béla levele Geyer Stefihez • Kadosa Pál jegyzetével 60 Irodalmi tájékoztató — Könyvekről 64 Röviden — Glosszák

Next

/
Thumbnails
Contents