Világosság, 1961. január-május (2. évfolyam, 1-6. szám)

1961 / 1. szám

TARTALOM A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata Megjelenik havonként • Szerkesztőbizottság : Balló István, BenkŐ Kár oly, Egyed László, Hévízi István^ Kocsis Ferenc, Köteles István, Lukács József (felelős szerkesztő). Mátrai László (főszerkesztő), Novobátzky Károly, Róka Gedeon • Szerkesztőség : Budapest VIII. Bródy Sándor u. 16. • Kiadja a Gondolat Könyv-, Lapkiadó és Terjesztő Vállalat Budapest VIII. Bródy Sándor u. 16. • Felelős kiadó: Havas Ernő, a Gondolat Kiadó igazgatója • Terjeszti a Magyar Posta • Előfizethető a Posta Központi Hírlapirodánál (Budapest V. József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál • Egyes szám ára 5,— Ft Előfizetési díj félévre 24,— Ft, egy évre 48,— Ft Csekkszámlaszám : 01915003-K95 • Megjelent 1961 január 10-én 9 60 4575 Athenaeum Nyomda, Budapest (F. r. Soproni Béla) 1 „I. sz. 1961.” • H. i. 5 A vatikáni politika és az imperializmus • Köteles István 12 A mikrofizikai idealizmus néhány kérdéséről • Erdey- Grúz Tibor 20 Az „istenbizonyítékok” a modern természettudomány fényében II. • W. Hollitscher Fókusz 24 A katolikus egyház Kongóban • Tarján Imre 30 A vatikáni zsinat e Balázs György Dokumentumok 36 Kossuth Lajos IX. Pius pápáról 37 Egy elfelejtett antiklerikális papköltő nyomában Komlós Aladár Szabad gondolat | 40 A tudományos ateizmus problémái Lengyelország­ban • Sándor Pál Emberi szó 44 Kazinczy Ferenc : A vallástalan 45 Móricz Zsigmond két írása 49 Janus Pannonius két verse Árnyékok 50 „Halottlátó” Putnokon • Király József 57 Gyűjtőfüzetemből • Luby Margit Margó 58 A „szkeptikus” Anatole Francé • R. P. 60 Irodalmi tájékoztató — Könyvekről 63 Röviden — Glosszák

Next

/
Thumbnails
Contents