Világosság, 1965. július-december (6. évfolyam, 7-12. szám)

1965 / 7-8. szám

TARTALOM 385 Vallás-e a marxizmus • Guy Besse Fórum 394 A hamis tudatról • Ágh Attila 403 Protestantizmus és szocializmus • Józsa János Politikai és etikai tanítások a mai hazai protestáns teológiá­ban Párbeszéd 409 A dialógus értelméről Vita Salzburgban marxisták és katolikusok között A vallások történetéből 415 A Mária-dogmák keletkezéstörténete Gecse Gusztáv 423 Máglyák az újkorban • Kulcsár Zsuzsanna A boszorkánypijrök okairól Ütinapló 430 Dél-Szibéria utolsó sámánjai között Diószegi Vilmos Vallás és művészet 435 A teremtés-mítosz Rafael freskóin Hermann István A valláskritika és az ateizmus történetéből 439 A három imposztorról (De Tribus Impostoribus) Pais István bevezetőjével VILÁGOSSÁG A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata Megjelenik havonként Szerkesztő bizottság: Balló István, Benkő Károly, Egyed László, Hévízi István, Kocsis Ferenc, Köteles István, Lukács József (felelős szerkesztő), Mátrai László (főszerkesztő), Novobátzky Károly, Bóka Gedeon Szerkesztőség: Budapest, V. Nádor u. 26. Telefon: 110-800*, 117-201 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Budapest, VIII., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100,142-220 Felelős kiadó: Csollány Ferenc Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a Posta Központi Hírlapirodánál ( Budapest V. József Nádor tér 1.) Közületi csekkszámlaszám: 61066 vagy a 01915003-K95 csekkszámlaszámon é* bármely postahivatalnál összevont szám ára 10,— Ft Előfizetési díj fél évre 24,— Ft, egy évre 48,— Ft 65.2351 Athenaeum Nyomda, Budapest Felelős vezető: Soproni Béla igazgató Emberi szó 446 Szophoklész: Az emberről (Részlet az Antigonéból) 447 Goethe: Életszabály 447 Paul Éluard: Rendezendő számla 448 Guillaume Apollinaire: Szent Adorata Tükör 450 Az angol konzervativizmus konzervatív kritikája • Loránd Imre Chesterton és a brit katolicizmus A tudomány világából A KA Novák, szupernóvák, hipercsillagok 4é)4 péica Qedeon Változások a világegyetemben 461 A „lélek gyógyszerei” • Avar Pál Lelki működések befolyásolása biokémiai eszközökkel Vita 468 Illúzió-e a halhatatlanság? Szabó András György Hozzászólás Murányi Mihály cikkéhez A kultúra történetéből 472 Görögök és sémiek Krétán • Szuhay-Havas Ervin Ifjúság és világnézet 475 Mai gimnazisták etikai nézetei (II.) _ Litván György—Teliér Gyula Krónika 482 Kereszt és horogkereszt • Vámos Imre Ahol az együttműködés elkezdődött Fókusz 489 Három „robbanás” a francia egyházban Pethő Tibor Ellentétek a hierarchia és a világi katolikusok között 495 Szociáldemokrata miniszterelnök — katolikus iskolák • Hajdú János Az alsó-szászországi konkordátum 500 A pápaság.pretoriánus gárdája A jezsuiták új rendfonökének megválasztásához Margó 504 Ateizmus és pszichoanalízis • Halász László Gondolatok „A modern ateizmus pszichoanalízise” c. könyvről Könyvekről 506 Tőkei Ferenc: Az „ázsiai termelési mód” kérdé­séhez 508 Olvasólámpa 509 A tudomány műhelyéből 510 Tallózás

Next

/
Thumbnails
Contents