Világosság, 1967. július-december (8. évfolyam, 7-12. szám)

1967 / 7-8. szám

TARTALOM 385 Újabb lépés a párbeszéd útján • Lukács József A marxisták és keresztények Marianské Lázné-i dialógusáról Szemle 394 Napjaink párbeszéde A Zeszyty Argumentów nyomán 399 Ateizmus és istenhit a modern polgári gondol­kodásban • Ágh Attila 404 A mai polgári történetfilozófia és a neotomiz- mus • G. J. Szmirnova Élet és vallás 410 A szekularizáció útjai • Varga Iván I. Az elvilágiasodott gondolkodás kezdetei a kapitalizmusban Emberi szó 416 Garai Gábor: őértük szólok én . . . 417 Lukianosz: Peregrinus halála Interjú 424 Költészet és világnézet • Kis Tamás Beszélgetés Garai Gáborral Kultúra és világnézet 428 Társadalmi valóság és költői válasz • Kardos Tibor A XX. század nagy olasz lírikusai VILÁGOSSÁG A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata Megjelenik havonként Szerkesztő bizottság: Balló István, Benkő Károly, Egyed László, Hévízi István, Köteles István, Lukács József (felelős szerkesztő). Mátrai László (főszerkesztő), Novobátsky Károly, Róka Gedeon Szerkesztőség: Budapest V., Nádor u. 26. Telefon: 110-800*, 117-201 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Budapest, VIII., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100,142-220 Felelős kiadó: Csoüány Ferenc Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben, és a Posta Központi Hírlap Irodánál ( Budapest V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül, v agy csekkbefizetési lapon (csekkszámlaszám: egyéni 61.237 közületi 61.066), valamint átutalással a KHI. MNB. 8. sz. egyszámlájára összevont szám ára 10,— Ft Előfizetési díj fél évre 24,— Ft, egy évre 48,— Ft 67.1900 Athenaeum Nyomda, Budapest Felelős vezető: Soproni Béla igazgató Index: 25.871 437 Korom embere Olasz költők verseiből Tükör 439 Egy magányos tiltakozó • B. Mészáros Vilma Georges Bernanos Modern mítoszok 444 Sorsfordulók egy mítosz életében • Kardos József A szentkorona-tan és a magyar nacionalizmus Krónika 450 A „fegyvertelen próféta” • Eöry Éva Girolamo Savonarola 438 A Vatikán 1917. augusztus 1-i békekísérlete Galántai József Tudomány és világnézet 461 Anyag — antianyag • Károlyházi Frigyes A tudomány történetéből 4Y] A modern tudományos világkép kialakulása IV. Müller Antal A XX. század fizikája és a dialektikus materializmus 478 Életet hordozó meteorok? • Vadász Elemér Világnézeti jegyzet a szenes meteoritokról Tudomány és vallás 481 A valláslélektan útjai • ErSss László II. Polgári pszichológusok a vallási élmény nyomában Babonák 485 Tarantula • Gergely Ágnes Vita 487 Megelőzte-e a munka a tudatot? • D. V. Gurjev Könyvekről 492 A strukturalizmus és a valláselemzés Lévi-Strauss: Mitológia Kis enciklopédia 495 Zsinat A tudomány műhelyéből 4Q(j Az ember teremtményei • Claude Reboux Mesterségesen létrehozott állatfajok Fókusz 500 Erősödő egyház — felszínes hitélet • Vámos Imre Katolicizmus az Egyesült államokban 505 Röviden Nyitott szemmel A pénz, a hatalom és a pátriárka • Bodroghy Péter 511 Tallózás

Next

/
Thumbnails
Contents