Világosság, 1968. július-december (9. évfolyam, 7-12. szám)

1968 / 7. szám

TARTALOM 385 A párbeszéd nem öncél • Lukács József A marxisták és a keresztények genfi dialógusáról A vallások történetéből 392 A vallás genezise • Ágh Attila A kezdetek: totemizmus, fetisizmus 399 A kunhalmok titkai • Gazdapusztai Gyula Az őskor érdekes vallástörténeti emlékei Az egyházak történetéből 402 A huszonnyolcadik generális és hadserege Rácz Zoltán A jezsuita rend története I. „ Fókusz 410 Vörös jelek az olasz égbolton • Tarján Imre A tudomány világából 417 A bionika módszerei és eredményei • Závodszky Péter A tudomány történetéből 423 Fejezetek a biológiai gondolkodás történetéből Vekerdi László II. Az analógiától a determinizmusig Emberi szó 430 Lucretius: A Föld keletkezése Részlet ,,A természetről” c. költemény V. énekéből Interjú 432 Trencsényi Waldapfel Imre hatvan éves 0 Erki Edit Tükör 437 „Társadalmi fantázia” és példányszám • CsBregh Éva Jegyzetek 443 Beat mise* Korányi Tamás Könyvekről 444 Hans Hiebs - Manfred Vorverg: Bevezetés a marxista szociálpszichológiába • Murányi Mihály Szemle 446 Latin-Amerika katolikus forradalmárai 448 Röviden A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata 9 Megjelenik havonként 9 Szerkesztő bizottság: Ádám György, Balló István, Benkő Károly, Hahn István, Koroknai Zsuzsa, Köteles István, Lukács József (főszerkesztő), Mátrai László (a szerkesztő bizottság elnöke), Munkácsi Gyula, Róka Gedeon, Zoltai Dénes 9 Szerkesztőség: Budapest, V., Nádor utca 26. Telefon: 110-800*, 117-201 9 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Budapest, VIII., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100,142-220 9 Felelős kiadó: Csollány Ferenc 9 Terjeszti a Magyar Posta 9 Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, V., József nádor tér 1. sz.) közvetlenül, vagy csekkbefizetési lapon (csekkszámlaszám: egyéni 61.237, közületi 61.066), valamint átutalással a KHI. MNB. 8. sz. egyszámlájára 9 Egyes szám ára 5,— Ft 9 Előfizetési díj fél évre 24,— Ft, egy évre 48,— Ft 9 68.2169 100 éves az Athenaeum Nyomda, Budapest — íves magasnyomás Felelős vezető: Soproni Béla igazgató Index: 25.871

Next

/
Thumbnails
Contents