Világosság, 1971. július-december (12. évfolyam, 7-12. szám)

1971 / 7. szám

TARTALOM Világosság Materialista világnézeti folyóirat Megjelenik havonként Szerkesztő bizottság: Ádárn György y Balló István, Bence László, Benkő Károly, Hahn István, Koroknai Zsuzsa, Köteles István, Lukács József (főszerkesztő), Mátrai László (a szerkesztő bizottság elnöke), Munkácsy Gyula, Róka Gedeon, Zoltai Dénes • Szerkesztőség: Budapest V., Münnich Ferenc utca 26 Telefon: 110-800*, 117-201 • Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Budapest VIII., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100,142-220 • Felelős kiadó: Csollány Ferenc Terjeszti a Magyar Posta • Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest V., József Nádor tér 1. sz.) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI. 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámára Egyes szám ára 5,— Ft Előfizetési díj fél évre 24,— Ft, egy évre 48,— Ft 71.2324 Athenaeum Nyomda, Budapest íves magasnyomás Felelős vezető: Soproni Béla igazgató A borítókon Kepes Ergehet grafikái 385 Lukács György halálára 387 Válogatott hagyományok • Vidrányi Katalin Adalékok a katolikus válságteológia képéhez 393 Természettudomány és társadalom • V. F. Weisskopf A filozófia történetéből 398 A bibliakritikától az abszolút idealizmusig Hont István F. B. Bradley: A kritikai történelem előfeltevései 409 Edward Gibbon, a felvilágosodás nagy történetírója Loránd Imre A tudomány világából 414 Sérült agy — sérült „lélek” • Köcski Margit Egy új tudomány^-— a neuropszichológia Meditáció 421 Kell az önelemzés • Mohás Lívia Emberi szó 426 Nyerges András: Gyermekkert Krónika 427 Az egyetlen lemondott pápa • Bellér Béla A szent remete és a tiara Könyvekről 432 Ember és teleologia • Pais István Nicolai Hartmann könyvéről Olvasólámpa 437 „Meg voltunk győződve, hogy ott is jelen van a szent* lélek... ” • Steiger Kornél O. Nell-Breuning: Octogesimo anno 438 Tóheggyé1 Szemle 439 Az ellentmondások bolygója • Bitó János —Sinka József A Yénusz-kutatás új eredményei 443 Tallózás Fókusz 444 Pakisztán: tragikus Tanulságok • Kalmár György Versek 426 Nyerges András: Gyermekkert 431 Stefaneschi G. G.: V. Celesztin pápa lemondása (ford. Bellér Béla)

Next

/
Thumbnails
Contents