Világosság, 1975. július-december (16. évfolyam, 7-12. szám)

1975 / 7. szám

TARTALOM 393 Hiedelem, hit, tudás • Murányi Mihály Az ösztönösség meghaladása a társadalmi gyakorlatban Történelem és világnézet Vallás és ideológia az angol polgári átalakulás időszakában 401 Az anglikán reformáció kezdetei Szentmihályi Szabó Péter 406 Hilton időszerűsége • Takács Ferenc 408 A radikális Milton • Christopher Hill 425 A magabiztos meghasonlottság regénye Földényi F. László 421 »Nagyon angol keresztények”: az anglikánok A filozófia történetéből 423 Gassendi természetfilozófiája • Rezső Margit Nézőpont 450 Lukács György gondolatainak aktualitásáról Hermann István Meditáció 436 A hétköznapok komikuma II. • Kolin Péter Könyvekről 443 Hermetikus filozófia és mágia a reneszánszban Szőnyi György Endre F. A. Yates: Giordano Bruno and the Hermetic Tradition F. A. Yates: The Rosicrucian Enlightenment 447 Egy könyv kihívása Nyíri Kristóf Gilbert Ryle : A szellem fogalma 449 К" В. Sztarkova: A qumrani közösség irodalmi hagyatéka • Fröhlich Ida Fókusz 451 A Vatikán és a jezsuiták e Vámos Imre Jegyzet 455 A katolikus egyházszemlélet változásai • К. E. Versek 414 J°hn Milton: A lázadó Sátán szavai 435 Karl Kraus: Munka 450 Niklai Ádám: Apokrif jegyzőkönyv-töredék 456 Jevgenyij Vinokurov: Mars Materialista világnézeti folyóirat Megjelenik havonként • A szerkesztő bizottság elnöke: Mátrai László • Főszerkesztő : Lukács József Főszerkesztő-helyettes: Koroknál Zsuzsa • Szerkesztőség: 1361 Budapest V., Münnich Ferenc utca 26. Telefon: 110-800*, 117-201 • Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat 1959 Budapest VIII., Blaha Lujza tér 3. Telefon: 343-100, 142-220 Felelős kiadó: Csollány Ferenc • Terjeszti a Magyar Posta • Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben, és a Posta Központi Hírlap Irodájánál Budapest V., József nádor tér 1. sz. (postacím: 1900 Budapest) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra • Előfizetési díj fél évre 24,— Ft egész évre 48,— Ft ® 75.1549 Athenaeum Nyomda, Budapest Íves magasnyomás Felelős vezető: Soproni Béla vezérigazgató • INDEXt 25871 A címlapon és a hátsó borítón Szlovák György rajzai

Next

/
Thumbnails
Contents