Világosság, 1979. július-december (20. évfolyam, 7-12. szám)

1979 / 7. szám

TARTALOM Világosság Materialista világnézeti folyóirat Megjelenik havonként Főszerkesztő : Lukács József Főszerkesztő-helyettes : Koroknál Zsuzsa • Szerkesztőség : Budapest V., Münnich Ferenc utca 26. 1361 Telefon: 110-800*, 117-201 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Budapest VIII., Blaha Lujza tér 3. 1959 Telefon: 343-100, 142-220 Felelős kiadó: Csollány Ferenc Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél, és a Posta Központi Hírlap Irodájánál (KHI Budapest V., József nádor tér 1. sz. 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra 393 Morus és Erasmus • Bán Imre Vallás és társadalom 398 A szekták új hulláma az Egyesült Államokban II. Somogyi János Tipológiai vázlat 405 A szekták terjedése Nyugat-Európában A kultuszok kora Á filozófia történetéből 408 Heidegger és a tradíció problémája • Fehér István Történelem és ideológia 410 Kereszténység és ideológia a középkorban II. Klaniczay Gábor Mozgáslehetőségek egy zárt ideológiai rendszerben Krónika 425 ^ nemzeti radikalizmus útvesztői • Sándor Tibor Vázlat az ,,Új nemzedék”-kör szellemi és politikai fejlődéséről 1914—1918 Építészet és világnézet 431 A. népi építészet igézetében • Rév Ilona Kós Károly emlékének Utópia és valóság 440 Robert Owen és a New Harmony • Tóth Csaba Egy brit reformterv sorsa az 1820-as évek Amerikájában Könyvekről 450 Az °lasz reneszánsz mint művészi alkotás Paczolay Péter Jakob Burckhardt: A reneszánsz Itáliában Tájékozódás 454 Áz ismeretlen Sraffa • Farkas János Cikkösszeállítás a Rinascitában Szemle 461 II- János Pál pápa lengyelországi látogatása Terényi Éva 464 Személyi változások a Vatikánban Előfizetési díj fél évre 48,- Ft egész évre 94,- Ft 79.0961 Athenaeum Nyomda, Budapest íves magasnyomás Felelős vezető: Soproni Béla vezérigazgató A címlapon Holbein színes rajza: Sir Thomas Morus (1527, Royal Library, Windsor Castle) A hátsó borítón Holbein festménye: Rotterdami Erasmus (1523_Kunstmuseum, Basel) INDEX» 25 871 ISSN 0505-5849

Next

/
Thumbnails
Contents