Világosság, 1983. július-december (24. évfolyam, 7-12. szám)

1983 / 7. szám

A TARTALOMBÓL V' Lukáca József : A mítosz ideje Horváth Pál : A zsidókhoz írt levél és a katolikus levelek V áriné Szilágyi Ibolya : Észlelés és tevékenység Kozma Tamás : Amerikai viták az oktatásró! Oyáni Gábor : A patriarchalizmus történeti változatai Hajnády Zoltán : Tolsztoj és Heidegger Robotos Imre : Sigmund Freud viceelmóletéról MELLÉKLET Richard Wagner : A művészet és a forradalom Zoltai Dénes : W agner-tanulmányok XXIV. ÉVFOLYAM • 1983 • JÚLIUS

Next

/
Thumbnails
Contents