Világosság, 1983. július-december (24. évfolyam, 7-12. szám)

1983 / 7. szám

TARTALOM Materialista világnézeti July óirat Megjelenik havonként Főszerkesztő : Lukács József Főszerkesztő-helyettes : Koroknai Zsuzsa Szerkesztőség : Budapest VIII., Gyulai Pál utca 14.1431 Telefon : 137-660, 343-100 • Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Budapest VIII.,Blaha Lujza tér 3.1959 Telefon : 343-100,142-220 Felelős kiadó : Till Imre Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél, és a Posta Központi Hírlap Irodájánál (KHI Budapest VJózsef nádor tér 1. ez. 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra Előfizetési díj fél évre 60, — Ft, egész évre 120, — Ft 83.0316 Athenaeum Nyomda, Budapest íves magasnyomás F délős vezető : Szlávik András vezérigazgató IDNEX: 25971 ISSN 0505-5849 393 A mítosz ideje kacs József A tudomány a Bibliáról 403 A zsidókhoz írt levél és a katolikus levelek ^lorváth Pál Pszichológia és filozófia 411 Észlelés és tevékenység: új fejlemények Szilágyi Ibolya Nevelés és társadalom 418 Oktatásszocicdógiától a társadalompolitikáig — és tovább.? m^Kopma Tamás Amerikai viták a hetvenes évekből Társadalomtörténet Ф 425 Hatalom kicsiben és nagyban ir&yáni Gábor A patriarchalizmns történeti változatai Művészet és világnézet 432 Iyan Hjics és a halálhoz-mért-lét • Hajnády Zoltán Lev Tolsztoj és Martin Heidegger Tükör » 439 A vicc sajátos örömérzés forrása étRobotos Imre Sigmund Freud viecelméletéről * Könyvekről Puritánok utódai • Lendvai L. Ferenc, 'na Szigeti Jenő: „És emlékezzél meg az útról . . 447 „Szociális császárság” és liberalizmus • Szabó Máté F. Lassalle: Beszédek és írások V/\ 448 ..Vágyam tárgya velem: Koldussá kerget a bőség” • Wessely Anna Christophei Lasch : The Culture of Narcissism •vv. Szemle sfßf Katolikus egyházak a nukleáris háborúról Emlékezés 453 Szalai Sándor • Huszár Tibor Napló 455 Lendvai L. Ferenc jegyzete Melléklet t> Richaii^Vagner • A művészet és a forradalom Zoltai Dénes Wagner tanulmányai Címlapunkon : A drezdai barrikádon az 1849 májusi forradalom idején A hátsó borítón: Gustave Doré illusztrációja Samuel Taylor Coleridge A vén tengerész c. művéhez

Next

/
Thumbnails
Contents