Világosság, 1988. január-június (30. évfolyam, 1-6. szám)

1989 / 1. szám

Világosság Materialista világnézeti folyóirat Megjelenik havonként Alapító szerkesztő: Lukács József Főszerkesztő: Papp Gábor Főszerkesztő-helyettes: Koroknai Zsuzsa Szerkesztőbizottság: Adóm György, Földesi Tamás, Huszár István, Juhász Gyula, Koroknai Zsuzsa, Köpeczi Béla, Munkácsy Gyula, Nyers Rezső, Papp Gábor, Papp Zsolt, Pataki Ferenc, Zoltai Dénes A szerkesztőség tagjai : Farkas János László, Lánczi András, Palkó Magda Szerkesztőség: Budapest VIII., Gyulai Pál utca 14. 1431 Telefon: 186-491, 384-644 • Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Budapest Vili., Blaha Lujza tér 3. 1939 Telefon: 343-100. Felelős kiadó: Vágner Ferenc vezérigazgató Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hírlapkézbesitő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest XIII., Lehel u. 10/A 1900 közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra Előfizetési díj fél évre 108,— Ft egész évre 216,— Ft 88—1839 Szikra Lapnyomda, Budapest A szöveg fényszedéssel készült Rotációs ofszetnyomás Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató INDEX: 25 871 ISSN 0505-5849 A címlapon és a hátsó borítón Engel-Tevan István grafikái: Don Juan-illusztrációk . / TARTALOM UrbV>-4b Magyarország, 1953—1956 1 Az „új szakasz” — egy meghiúsított kísérlet A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Balogh Sándor, Kazal János, Nyers Rezső, Papp Gábor, Újhelyi Szilárd és Vásárhelyi Miklós I2/ Nagy Imre: A magyar közélet időszerű erkölcsi-etikai kérdéseiről (1955) 21 Petőfi Kör — a reformmozgalom fóruma jjV 1956-ban • Hegedűs B. András A szerelem kultúrtörténetéből 34 Don Juan • Kocziszky Éva Vázlat az érzéki csábításról Kortörténet ; 43 Autonómia és természetes észjárás • Lányi Gusztáv Karácsony Sándor és tanítványai reformtörekvéseiről Eszmetörténet 51 Anarchizmus a forradalomban • Bozóki tj/ András—Sükösd Miklós Pszichoterápia t / 59 A közösségi mentálhigiéné kialakulja / Gerevich József 66 Gyógyító vezetés — hősterápia • Avar Pál Egyháztörténet 74 Ókatolikusok Magyarországon • Ijársányi László Kitekintés 79 Milyen is valójában a kapitalizmus szelleme? Simon János Vers 58 Kim Tong-ruan: Buddha (Bán Ervin fordítása)

Next

/
Thumbnails
Contents