Világosság, 1989. július-december (30. évfolyam, 7-12. szám)

1989 / 7. szám

Világosság Megjelenik havonként Alapító szerkesztő: Lukács József Főszerkesztő: Papp Gábor Főszerkesztő-helyettes : Koroknai Zsuzsa Szerkesztőbizottság: Adám György, Földesi Tamás, Huszár István, Juhász Gyula, Koroknai Zsuzsa, Köpeczi Béla, Munkácsy Gyula, Nyers Rezső, Papp Gábor, Papp Zsolt, Pataki Ferenc, Zoltai Dénes A szerkesztőség tagjai : Farkas János László, Lánczi András, Palkó Magda Szerkesztőség: Budapest VIII., Gyulai Pál utca 14. 1431 Telefon: 186-491, 384-644 Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Budapest VIII., Blaha Lujza tér 3. 1959 Telefon: 382-399. Felelős kiadó: Vágner Ferenc vezérigazgató Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest XIII., Lehel u. 10/A 1900 közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96 162 pénzforgalmi jelzőszámra Előfizetési díj fél évre 108,— Ft egész évre 216,— Ft 89—0960 Szikra Lapnyomda, Budapest A szöveg fényszedéssel készült Rotációs ofszetnyomás Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató Magyarország, 1953—1956 481 A Petőfi Kör — három évtized tükrében Hegedűs B. András 489 A Petőfi Kör történészvitája • Szabó Miklós Korfordulók azonosságai és különbözőségei Ember és természet 497 Biológiai evolúció és emberi természet Bereczkei Tamás A sokféleség egyetemessége 508 Ökológiai utópia • Szabó Máté Fórum 516 Közjogi reformunk • Tölgyessy Péter Dialógus 526 A párbeszéd folytatása közben • Nyíri Tamás Tükör 530 Nehéz hűség • Sziklai László 537 Száj és fül • Horgas Béla Csoóri Sándor, Rába György és Czilczer Olga verseiről 546 Búcsú Köves Erzsébettől Fókusz 54 7 Johano Strasser: Pluralizmus — kivezető út vagy végzet? Kitekintés 551 Ideológiák újabb alkonya 551 Eric Hobsbawm: Búcsú a klasszikus munkásmozgalomtól ? 555 John Kenneth Galbraith: A liberalizmus halála Jegyzet 558 Mindenféle fundamentalisták • Farkas János László Vers 496 Ady Endre: Jönnek jobb napok TARTALOM INDEX: 25 871 ISSN 0505-5849 A címlapon és a hátsó borítón Bállá Olga grafikái

Next

/
Thumbnails
Contents