Világosság, 1990. július-december (31. évfolyam, 7-12. szám)

1990 / 7. szám

SZTÁLIN SZEMTŐL SZEMBE »FRANÇOIS- XAVIER COQUIN: A KARIKATÚRÁTÓL AZ IKONIG - LENIN • HÉVÍZI OTTÓ: AZ IDENTIFIKÁCIÓ KÍ­SÉRLETEI-LUKÁCS GYÖRGY ESSZÉKOR­SZAKÁRÓL • GECSE GUSZTÁV: A SZER­ZETESSÉG A KE­RESZTÉNY EGYHÁZ TÖRTÉNELMÉBEN SCHÖPFLIN GYULA: GONDOLATOK A MAGYAR KONZER­VATIVIZMUSOKRÓL • CARL FRIEDRICH VON WEIZSÄCKER: A KERET ÉS A KÉP- A NÉMET IDENTI­TÁSRÓL »PLÉH CSA­BA: MODERN TUDO­MÁNY-A SZÁMÍTÓ­GÉP ÉS A LÉLEKTAN • NYIKITA HRUS­CSOV EMLÉKIRATAI:

Next

/
Thumbnails
Contents