Világosság, 1991. január-június (32. évfolyam, 1-6. szám)

1991 / 1. szám

LEVÉL AZ OLVASÓ­HOZ • FEHÉR FE­RENC: A KAPITA­LIZMUS VAGY A DEMOKRÁCIA DIA­DALA? • VÁCLAV BELOHRADSKY: A KOMMUNISTA MO­DELL VÉGE • SZÁN­TÓ R. TIBOR: A TU- DOMÁNYKRITIKUS HAMVAS BÉLA • RALF DAHRENDORF: HOGY IS VAN A NEMZETTEL? • NÁ­CIZMUS ÉS A FILO­ZÓFUSOK - DÖRTE VON WESTERNHAGEN BESZÉLGETÉSE HANS- GEORG GADAMER- REL • MADARÁSZ IMRE: KÉT FILOZÓ­FUS, CROCE ÉS GEN­TILE KAPCSOLATÁ­RÓL • HORVÁTH PÁL: AZ ISMERET- ELMÉLET KÉRDÉSEI A NEOTOMIZMUS- BAN • PÓK LAJOS: SZABADKŐMŰVES­SÉG-1990* NYÁRÁ- DY GÁBOR: KI VOL­TÁL, ÁDÁM? BRÓDY SÁNDOR IFJÚKORI NOVELLAHÖSÉRÖL ШШШ

Next

/
Thumbnails
Contents