Világosság, 1991. július-december (32. évfolyam, 7-12. szám)

1991 / 7-8. szám

SCHÖPFLIN GYÖRGY: NACIONALIZMUS ÉS POSZTKOMMUNIZMUS • UNGVÁRI TAMÁS: A KULTURÁLIS ANTISZE­MITIZMUS ARCAI • NYÍRI TAMÁS: MIRE JÓ A FILOZÓFIA? • KEREKASZTAL-VITA: A POSZTMODERN • WILLIAM 0. MCCAGG: CIGÁNYPOLITIKA MA­GYARORSZÁGON ÉS CSEHSZLOVÁKIÁBAN • HANNAH ARENDT: IGAZSÁG ÉS POLITIKA • EGZISZTENCIALIZ­MUS, FRANCIA FORRA­DALOM, ETIKA - MARTIN JAY, FEHÉR FERENC ÉS HELLER ÁGNES TANULMÁNYAI HANNAH ARENDTRÓL • ANGELUSZ RÓBERT: A LÁTENS KÖZVÉLE­MÉNY • HORVÁTH PÁL: A VATIKÁNI- MAGYAR KAPCSOLAT

Next

/
Thumbnails
Contents