Világosság, 2001. július-december (42. évfolyam, 7-12. szám)

2001 / 7-9. szám

XLII. ÉVFOLYAM • 2001. 7-9. SZÁM JÚLIUS-SZEPTEMBER SW .................................. Világosság Az MTA Filozófiai Kutatóintézetének közreműködésével kiadja a Világosság Alapítvány és az Új Mandátum Lap- és Könyvkiadó SZERKESZTŐBIZOTTSÁG Gergely András, Gerő András, Heller Ágnes, Kelemen János, Kende Péter, Kis János, Konrád György, Kornai János, Kovács András, Lánczi András, Litván György, Ludassy Mária, Majtényi László, Márkus György, Németh István, Nyíri Kristóf, Ormos Mária, Papp Gábor, Schlett István, Schöpflin György, Szelényi Iván, Ungvári Tamás, Vajda Mihály SZERKESZTŐSÉG Bruszt László, Dobrovits Mihály, Farkas János László, Fenyves Katalin, Gábor György, Krasztev Péter, Nagy Péter Tibor, Papp Gábor (főszerkesztő), Rugási Gyula, Sándor Judit A szerkesztőség címe 1054 Budapest, Szemere utca 10. Telefon/fax: 331-99-27 E-mail: VILAGOSSAG@PHIL-INST.HU A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram, valamint a József Attila Szociális és Kulturális Alapítvány támogatja. Terjeszti a Magyar Posta Rt., a HÍRKER Rt., a Nemzeti Hírlapkereskedeimi Rt. és alternatív terjesztők. Előfizethető a szerkesztőségnél és a Magyar Posta Rt.-nél. Előfizetési díj: fél évre 1188,- Ft, egész évre 2376,- Ft. INDEX: 250871 ISSN: 0505-5849 Felelős kiadó: Papp Gábor és Németh István Tördelés: Ormosi András Készült a Kánai Nyomdában Felelős vezető: Kánai József

Next

/
Thumbnails
Contents