Világosság, 2004. július-december (45. évfolyam, 7-12. szám)

2004 / 7. szám

Megjelenik havonta Kiadja a Tudástársadalom Alapítvány (a Világosság Alapítvánnyal és az Új Mandátum Könyvkiadóval kötött megállapodás alapján) Főszerkesztő Fábri György Szerkesztőbizottság Czigler István Fehér Márta Fejős Zoltán Granasztói György Hunyady György Kelemen János Nyíri Kristóf Varga Csaba Szerkesztőség Hegyi Katalin, Hunyady András Kéziratgondozás Rúzsa Ágnes Korrektúra Lehotzky Zsuzsanna, Skaliczki Orsolya Szerkesztőségi titkár Malonyai Eszter A szerkesztőség címe 1364 Budapest, Pf. 122. Telefon: 20/396-49-56 Tel./Fax: 321-38-03 E-mail: redactio@vilagossag.hu Web: www.vilagossag.hu Lapterv Zátonyi Tibor (Új Mandátum Könyvkiadó) Tördelés Somogyi Gyula Nyomda Akaprint Nyomdaipari Kft. INDEX 250871 ISSN 0505-5849 A folyóirat megjelenését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta. tr NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

Next

/
Thumbnails
Contents