Világosság, 2007. január-június (48. évfolyam, 1-6. szám)

2007 / 1. szám

VILÁGOSSÁG bölcsészeti-akadémiai folyóirat XLVIII. évfolyam 2007/1. Megjelenik havonta Kiadja a Tudástársadalom Alapítvány (a Világosság Alapítvánnyal és az Új mandátum Könyvkiadóval kötött megállapodás alapján) Főszerkesztő: Fábri György Szerkesztőbizottság Czigler István Fehér Márta Fejős Zoltán Granasztói György Hunyady György Kelemen János Nyíri Kristóf Varga Csaba Szerkesztőség Hunyady András, Mészáros Katalin Kéziratgondozás: Takács Tímea Korrektúra: Lehotzky Zsuzsanna, Skaliczki Orsolya Szerkesztőségi titkár: Kerülő Tünde E számunk vendégszerkesztője Kelemen János. Ezúton is köszönjük közreműködését! A szerkesztőség címe 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 33. 111/10. Telefon: 06-20/312-7378, 06-20/482-3531 Tel./Fax: 06-1/321-3803 E-mail: redactio@vilagossag.hu Web: www.vilagossag.hu Lapterv: Zátonyi Tibor (Új Mandátum Könyvkiadó) Tördelés: Kerülő Tünde Nyomda: Akaprint Nyomdaipari Kft. INDEX 250871 ISSN 0505-5849

Next

/
Thumbnails
Contents