Felsőkereskedelmi fiúiskola, Zalaegerszeg, 1892

A ZALA-EGERSZEGrl államilag segélyezett KÖZSÉGI polgári fii- kozépksroskoioli- és polgári leányiskola HUSZADIK AZ l8c)2-C)c}. TANÉVRŐL, ZALA-EGERSZEG, ÖZV. TAHY ROZÁLIA KÖNYVNYOMDÁJA. 1893, flNMHMÜMMMMi SZERKESZTETTE: ÜDVARDY IGNÁC IGAZGATÓ.

Next

/
Thumbnails
Contents