Zalai Hírlap, 1970. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

6 ZALAI HÍRLAP 1970. szeptember 18. SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT Várakozáson felüli rajt az EVK-ban Liverpool - FTC 1:0 (1:0) Tegnap este Liverpoolban 40 ezer néző elöli játszották le a Li­verpool — Ferencváros EVK mér­kőzést. A találkozó nagy részében a hazai együttes támadott, de a lelkes zöld-fehérek a ragyogóan védő Géczi vezérletével nagysze­rűen állták a rohamokat, s így a budapesti visszavágó előtt mini­mális az FTC hátránya. A győztes gólt a 16. percben Graham lőtte. Ismét csillog a magyar kard: Pézsa Tibor világbajnok! Nagyszerű magyar sikert hozott kedden este az ankarai vívó-világbajnokság. A kard egyéni döntőben Pézsa Tibor, az 1964-ben elnyert olimpiai bajnoki címe mellé megsze­rezte az egyéni világbajnoki címet is. A hatos döntőben szerepelt még Mérőt Péter. A fiatal ver­Sulyemelő VB, Columbus Meglepetés pehelysúlyban: Nowak a világbajnok! Benedek új országos csúccsal a negyedik Columbuaban, magyar idő sze­rint keddre virradóra meglepeté­sekkel ért véget a pehelysúlyuak versenye a súlyemelő világbajnok­ságon. Benedek János 3*2,5 kilós új or­szágos csúccsal a 4. helyet szerez­te meg. Benedek 2,5 kilóval szár­nyalta túl az 1958. szeptember 22-én Varsóban elért rekordját, s ugyan, csak 2,5 ldlóval javította meg lö­késben Is az országos csúcsot 149 kilóról 147,5 kilóra. Benedek ezen­kívül szakításban beállította az országos rekordot, továbbá 7.5 ki­lóval ért el jobb eredményt, mint a szombathelyi Európa-bajnoksá- gon_ A pehelysúly 1970. évi világbaj­noka: Nowak (Lengyelország) 390,5 kg (127,5, 115. 150), 2. Jan Wojnowskl (Lengyelország) 385 kg 017.5, 100, 147,5), 3. Yoshijukl (Ja­pán) 582,5 kg 020, 117,5, 145), 4. Be­nedek János (Magyarország) 382,5 kg (120, 115, 147,5 kg). Nyomásban világbajnok: Mladen Kucsev (Bulgária) 130 kg. Szakításban világbajnok: Jan Wojnowski (Lengyelország) 120 kg. Lökésben világbajnok: Mleczis­law Nowak (Lengyelország) 150 leg, ...3. Benedek János (Magyar- ország) 147,5 kg. Az országok közötti pontverseny állása lepke-, lég- és pehelysúly után: 1. Lengyelország 33. 2. Magyar- ország 15. 3. Japán 7,5 pont. A világbajnokság negyedik nap­ján. mára virradóra, a könnyű­súly küzdelmedre kerül sor. A ma­gyar színeket az Európa-bajnokj címet védő Bagócs János (Orosz­lányi Bányász) képviselte. (M?TI). SAKK Ma kezdődik Siegenben a 19. sakkolimpia döntője. Az A-csoportban a selejtezők eredménye alapján 12 csapat küzd. Már elkészült a sorsolás, a döntő első fordulójában a magyar együttes Argentínával mérkőzik. a Vasárnap Nagykanizsán, a He­vesi Sándor Művelődési Központ­ban 12 táblán került sor az idei megyei sakk-csapatbajnoíkság ke­retében a bajnoki cím sorsát el­döntő találkozóra, amelyen a Za­laegerszegi Építők 6,5:5.5 arányban legyőzte a Nagykanizsai Vasast. Gy.: Dömötör, Szabó, Bálává, dr. Sípos, Török, Bárdony, illetve Szíttár, Kopár. Horváth, Erdőéi, Dalocsa. Bori—Barkóczi döntetlen. A bajnok Z, Építők együttese jo. got szerzett ae NB II-es osztályo­zókon való részvételre. « Befejeződött a Zalaegerszeg vá­ros sakk szakszövetsége által ren­dezett első osztályú sakkverseny Az élcsoportban az alábbi sorrend alakult ki: L Németh István mj. (Z. Építők) 9,5. 2. Hetesi Endre I. o. (Z. Építők) 8,0, 3. Sergyán Gyu­la 1 o. (Bp. Honvéd) 7,5, 4. Ser­gyán Ödön csillagos L o. (ZTE) 7,5, 5. Török Tibor I. o. (Z. Épí­tők) 7,5, 6.KÜSS Lajos L o. ÍN. Olaj. bányász) 5,0 pont. senyző élete eíső világbajnok­ságán végülis a hatodik helyet szerezte meg, de mór a döntő­be jutása is dicséretes volt. Kard egyéni világbajnok: Pézsa Tibor (Magyarország) 4 gy: 2. Mark Rakita (Szovjet­unió) 3 gy. 3. Vladimir Nazlimov (Szov­jetunió) 3 gy. 4. Eduard Vinokurov (Szov­jetunió) 2 gy. 6. Marót Péter (Magyarország) 1 gy. Pézsa győztes asszói a dön­tőben: Marót 5:4, Nazlimov 5:2, Vinokurov 5:2, Montano 5:3. Pézsa Tibor tehát belépett a magyar kardvívó világbajno­kok sorába, s Horváth Zoltán 1962-es Buenos Aires-i győzel­me után, 8 év után ismét ma­gyar versenyző lett a világbaj­noki cím birtokosa. A világbajnokságon szerdán a férfi tőrcsapatok kezdik meg selejtezőiket. Á pálya széléről... Ritkán szoktuk a játékvezetők működését a tudósításokon kí­vül is bírálni, ök ismerik leg­jobban a szabályokat, s egy-egy csapat szurkolótábora szubjek­tív szempontoktól vezérelve ak­kor is hibáztatja néha a játék­vezetőket, amikor pedig erre semmi oka sincs. Mindennek ellenére szóvá kell tennünk, hogy a hét végi sporteseménye­ken néhány kirívóan gyenge já­tékvezetői teljesítményt lát­tunk. Első helyen az Egyetértés — ZTE mérkőzést kell kiemel­nünk. Elsősorban talán nem is a két leshelyzet megítélését vitat­juk, amelyek közül ez egyik a ZTE-t fosztotta meg egy góltól, a másik pedig az Egyetértésnek juttatott egy vitathatatlan les­helyzetből lőtt gólt. Sokkal in­kább azt a következetlenséget, sok esetben kisszerűséget, amellyel Egervári a mérkőzést széttördelte, szinte azt a látsza­tot keltve, mintha meserségesen akarná az ideges hangulatot fo­kozni. S mentendő súlyos hibá­it, sokszor nevetségesen szigo­rúnak akart látszani. Mellbe- rúgták Mádért, felvágták Bitát, ellökték Lángot — néma maradt Rekord a MEDOSZ A MEDOSZ Zala megyei Bizott­sága vasárnap Andráshidán ren­dezte meg hagyományos sportün­nepélyét. A vendegeket és a versenyen megjelent 14 iiaejn 528 sportolóját Mikola Ferenc, a MEDOSZ MB titkára üdvözölte, méltatta a ver­seny jelentőségét és a résztvevők, nek sikert kívánva a szerepléshez, megnyitotta a sportnapot. A kitünően szervezett versenyen egymásután peregtek az esemé­nyek. A korábbi évek programját a céllövészettel, úszással és sak­kal kibővítve, nyolc sportágban avattak bajnokot. Illetve bajnok- csapatot. Az egyes sportágak bajnokai: ATLÉTIKA, férfi 100 m síkfutás: Szabó Imre (Zalaegerszegi ÁG). Távolugrás: Villenyik László (Fel- sőbagodd Gépj.) Magasugrás: Kraj­l étszánt sportnapon csovics István (Fafeldolgozó, Nk.) Súlylökés: Bállá Miklós (Nagyka­nizsai Gépállomás). Női, 100 m síkfutás: Krémer Má­ria (N. Fafeldolgozó). Távolugrás: Krémer Mária (N. Fafeldolgozó). Magasugrás: Krémer Mária (N. Fafeldolgozó), súly lökés: Németh Teréz (N. Fafeldolgozó). CÉLLÖVÉSZET, kispuska, férfi egyéni: Dányi Miklós (N. Fafel­dolgozó), női egyéni: Koczor Fe- rencné (N. Fafeldolgozó) Férfi csapat: Felsőbagodi Gépjavító V. TEKE, férfi egyéni: Miszori Je­nő (Zalalövől ÁQ), női egyéni: Stankovics Rozália (Zegi Állami Gazdasag). Férfi csapat: Zalaeger­szegi Állami Gazdaság, női csa­pat: Zalaegerszegi Állami Gazd. RÖPLABDA, férfi: Pacsal Nö­vényvédő AUomás, női: Agroker. Zalaegerszeg. LABDARÚGÁS: N. Fafeldolgo­zó V. ASZTALITENISZ, férfi egyes: Gergály Gyula (Zalaegerszegi Ál­lami Gazdaság), női egyes: Csiszár Kálmánná (N. Fafeldolgozó V.), férfi páros: Hamar—Bajusz (Zala­egerszegi Állami Gazdaság), női páros: Csdszámé—Sági (N. Fafel­dolgozó V.) SAKK; Gergály Gyufa (Zala­egerszegi Állami Gazdaság). ÜSZAS, férfi 50 m gyors: Né­meth István (Zalaegerszegi Álla­mi Gazdaság), 50 m mellúszás: Berkes János (N. Pafeldolgozo V.) 50 m hátúszás: Juhász László (Fel­sőbagodi Gépjavító V.) 50 m női mellúszás: Zsigmond Zsuzsanna (N. Fafeldolgozó V.) Az összesített pontverseny vég­eredménye: 1. Zalai Erdő- és Fa­feldolgozó Gazdaság, Nagykani­zsa 221, 2. Zalaegerszegi Állami Gazdaság 142, 3. Felsőbagodi Gép­javító V. 72, 4. CSesztregi Gépja­vító V. 45, 5—6. Z. Agroker és Nagykanizsai Állami Gazdaság 30, 7. Pacsai Növényvédő Állomás 25, 8. Baki Állami Gazdaság 20, 9. Za­lalövői Állami Gazdaság 19. 10, Zalaszentgróti Állami Gazdaság 17, 11. Letenyet Gépjavító V. 14. 12, Pölöslcel Gépállomás 13. 13. Zalaegerszegi Erdőgazdaság 6, 14. Tűrjél Gépjavító V. 5 ponttal. Totó-tanácsadó 1. Bp. Honvéd—Ü. Dózsa 1 2 2. SZEOL—Diósgyőr x Z 3. Sz. Haladás—Rába ETO 1 4. Pécs—Salgótarján 1 5. Özd—Debrecen 1 6. Kecskemét—Bp. Spartacus 1 X 7. varpalota—Pécsi Bányász 1 8. Szív. MÁV—ZTE 1 x 9. SZMTE—Békéscsaba 1 x 10. BKV Előre—Eger x 1 U. FÖSPED Száll.—Oroszlány 1 12. Almásfüzitő—Szekszárd X 2 13. Fűzfő—Dorog x 2 Pótmérkőzések: 1, 1, 1. Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett fér. jeni. édesapánk és nagy­apánk ID. B1ZZER FERENC temetésén megjelentek, sír­jára koszorút, virágot he­lyeztek, mély fájdalmunk­ban együttérzéssel osztoz­tak. ________GyaszolóraaIád^__ köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk hálás kö- 1 szönetet mindazoknak, akik [ drága jó édesanyánk, nagy­I anyánk, dédnagymamánk L özv. Farkas Józsefné 1 emetósén megjelentek, é« J mélységes fájdalmunk» lármilyen módon enyhíteni ( igyekeztek. Darabos- és Töth-család. a síp, aztán egy hangosabb szó, e máris jött a büntetés. S fur­csa módon, sokszor ítélkezett úgy a ZTE javára Egervári, hogy ennek csak kárát vallotta a csapat, mivel rosszul alkal­mazta az előnyszabályt. Távol áll tőlünk, hogy az eg érszegi együttes vasárnapi vereségét a játékvezető nyaká­ba varrjuk, volt elég hiba a ZTE játékában is. De higgadt, jó já­tékvezetéssel legalább a nézők és játékosok felbosszantása el­kerülhető lett volna. Sajnos nem lehet szó nélkül elmenni a Z. Vörös Lobogó — Pápai Vasas NB Il-es női kézi­labda mérkőzés játékvezetőjé­nek bíráskodása mellett sem. 0 is következetlen volt, s ítéletei leginkább a ruhagyári csapatot sújtották. Ami szabod volt a vendégeknek, az a következő másodpercekben már büntetőt vont maga után a Vörös Lobo­gónál. Nem tudjuk, ml lehetett mindennek az oka, de az tény, hogy Török játékvezető — eny­hén szólva — nagyon gyenge napot fogott ki, s mindennek kárát a ruhagyári csapat látta. * Nem. játszóit kimondottan jól és tetszetősen az N. Olajbányász vasamap délután egyik legerő­sebb riválisa, a Szombathelyi AFIT SE ellen — mégis győzött. Ebben a minimális arányú győ­zelemben döntő rész jutott a taktikának! Okulva a tavaszi kanizsai 0:3-ból, Németh Lajos edző nagyon érdekes hadrendet alakított ki, s elképzeléseit a csapat szinte maradéktalanul be is tartotta. A jő szerepkört a 10-es számmal jobbhátvédet játszó Söjtör kapta, akinek fel­adata az volt, hogy a még min­dig gyors és gólveszélyes, egy­kori válogatott Haladás-balszél- sőt, Tóth Zoltánt teljesen kap­csolja ki a játékból. A fiatal, vékonydongájú kanizsai fiú árnyként tapadt ellenfelére, ki­húzva ezzel az autójavítások „méregfogát”. Persze a többiek is megtették a kötelességüket — emberfogásból, söprögetésbnl, támadásindításból egyaránt. Kü­lönösen a két 16-os között fá­radhatatlanul „harmonikázó” Németh 11. András volt elemé­ben, aki védekezésben és tá­madásban egyaránt kiválót nyúj­tott és méltán kapta a mezőny legjobbja címet. * Nagykanizsán a közelmúltban „egységben van az erő” jelszó­val az N. Vasas SK szakosztá­lyába tömörítettek a város leg­jobb sakkozóit, azzal a céllal, hogy így egy ütőképes csapatta] egy—kéj év leforgása alatt el­érik az NB Il-őt. A tavalyi, Zalaegerszegen bekövetkezett csalódás idén hazai környe­zetben ismétlődött meg, hisz az 450 perc — gól nélkül! , ;;f; Magyarorszá­gon ieienies 1 uszlályban 226 NB-s labda- .... ...J rúgó csapat fill fi ® baínoki I 'ü.: . Wt- pontokért. Az új rendszerű bajnokság eddig ilßS.) lezajlott hat. ü­! letve Öt fordu­' "élójában már va- lamennyl cgyüt­■HHNHHH le,s eredményes volt, van viszont még két olyan gár­da amelyek kapusainak eddig egyetlen egyszer sem kellett a hálójukból kiszedni a labdát, azaz nem kaptak gólt. E két — kollégáik által bizonyára nagyon irigyelt — fiú közül az egyik Kondás Mihály, a Katona József SE NB III-as csapatának kapu- védője. (A másik Mikolasek, a Bakony Vegyész kapusa). A 23 éves. nyúlánk fiatalember az idén nyáron vonult be katoná­nak, s ezt megelőzően a Nyír­egyházi MEDOSZ megyei I. osz­tályú csapatának játékosa volt. Természetesen — s ezt beszélge­tésünkkor Misi is kihangsúlyoz­ta —- ez a párját ritkító sorozat nemcsak az ö érdeme, hanem a közvetlen védelem tagjaié, sőt valamennyi játékostársáé. De tegyük mindjárt azt is hozzá, hogy az eddig lezajlott öt mér­kőzés 450 perce alatt többször is volt olyan helyzet a kapuia előtt, amikor a többiek már nem se­gíthettek, s csak rajta múlt, hogy továbbra is érintetlen ma­rad-e a hálója. Vasárnap például a MÁV NTE elleni találkozón Horváth, a kanizsaiak csatára teljesen egyedül ugrott ki a lab­dával a honvéd-védők közül, s már szinte mindenki elkönyvelte a gólt, amikor Kondásnak remek lábravetődéssel sikerült men­tenie. Kíváncsian várjuk, hogy a te­hetsége® kapuvédő a következő fordulóban, a kjskarüzsai ..orosz­lánbarlangban”, ass N. Saska-Pe­tő fi elleni 90 perc alatt is képes leaz-e a sorozat nagyszerű foly­tatására... * 1 * 3 egységesebb, jobban felkészült, vasidegzetü Z. Építők gárdája ismét elütötte a kanizsaiakat a megyei bajnoki címtől, az NB XI kapujától. Pedig az N. Vasas — mely egyenlő Nagykanizsa vá­logatottjával — jó képességű versenyzőkből áll —, csak Iva- nicséknak a jelenleginél jóval többet kellene gyakorolni, ed­zeni, különösen akkor, ha maga­sabb célok eléréséről van Öt győzelmet szereztek a ZTE atlétái ax Ensbruder emlékversenyen Vasárnap Szombathelyen ren­dezte meg a Vas megyei Atlétikai Szövetség a hagyományos Ens- bruder atlétikai emléikversenyt. A zalai színeket ezen a ZTE atlétái képviselték, és a népes mezőny­ben öt első helyet, valamint több jó helyezést szereztek. A FÉRFIAK EREDMÉNYEI: 400 m síkfutás, felnőtt: i. Szakály 51,6, ifjúsági i. Németh 52,2, serdülő: 1. Bacskay 55,2. 1500 m síkfutás, fel­nőtt: 3. Kámi 4515,7, 6 Mayer 4:23,1 perc. Magasugrás Ifjúsági: 1. Lukács 180 cm. Hármasugrás, ifjúsági; 2. Lukács 12,55 m. Ge­relyhajítás, ifjúsági: 5. Szekeres 45,80 m. 4X100 m váltó: 1. ZTE „A” csapata (Szekeres. Németh, Bácskay, Szakályl 46,2, 4 ZTE „B” csapata 47,8 mp. A NŐK EREDMÉNYEI: 100 ú) síkfutás, felnőtt: 3. Horváth J. 13,1 mp. 400 m síkfutás, felnőtt: 2. Horváth J. 60,3 inp, ifjúsági: Sípos Zs. 64.3 mp. Távolugrás, ifjúsági: 3. Horváth E. 474 cm. 4X100 Ai vál­tófűtés: 2. ZTE 53,0 mp. Hámori Gábor (ZTE) a megyei teniszbajnok Az MTS Zala megyei Tanácsa a ZTE-játekosok ellen a nagykani- höt végén Zalaegerszegen rendezte zsai versenyzők nyerték. Az élő­in eg az 1970. évi férfi egyes és pá- döntő eredményei: Nyakas, Pén- ros bajnokságot. tek (N. Olajbányász)—Markó, Deg­A legjobb négy közé két zala- rel (ZTE) 6:1, 6:2; Biczó, Hámori egerezegi és két nagykanizsai ver- (ZTE)—Stankovics, Oláh (N. Olaj­áén yzö került, és miután Biczó, bányász) 6:2, 6ft. A döntőben Nya- (ZTE) Nyakas (N. Olajbányász) el- kas, Péntek—Biczó, Hámori 6:1, len 7 a, 7a arányban. Hámori 6:4. (ZTE) pedig Oláh (N. Olajba- A felnőtt női ós Ifjúsági egyéni nyász) euen 6:& 63 arányban bajnokságra szeptember 19—20-án nyert, két ZTE-játékos vívhatta a Vérül sor döntőt. Ebben Hámori 7:5, S:6 arányban bizonyult jobbnak, s ez- A múlt héten félbeszakadt, ée zel megszerezte az idei megyei Zalaegerszeg város elsőségét el- bajnoki címet. döntő mérkőzést is Hámori Gábor A férfi páros döntőjét a fáradt nyerte. Egyesült Izzó Nagykanizsai Fényforrásgyára felvételre keres női dolgosokat könnyű betanított munkára, 16—40 éves korig. Vidékiek­nek útiköltséget térítünk. Naponta egyszeri kedvezményes étkeztetést biztosítunk. Minden második hét szabad szom­bat Jelentkezés a fenti cím Munkaügyi Osztályán, Hegedűs elvtársnál. __________ Férfi kertészeti A Kohrr™ r; äs —1 NAGYKANIZSA. SS J* gfP«*-n le* ' __ MAv mim 400 literes boroshor­Vállalatl. közületi, lakossági stb. CZ- ”dó eladó. Zalaeger- LETI apróhirdetések dija hétköznap sza. PÁLYAUDVAR, szeg, Gorkij u. 20. vauként 2,- Ft, vasárnap Ft. VáBa- fnSKÉmUŰMP 35« lati. közületi, lakossági stb. soros IZLETI |«nfll.aif noitn -----------' ,r—*----- ---------------------------------­közlemények hétköznap It—FL vasárnap Ml|y||HHH\/l|J Garázsban tartott Nagyon szép kom 24,— Ft hasábsoronként. Keretes htrdeté- IMHJJIIUyuUL 1U í()j_is CM rendszámú binált szobabútor él­nék ólja hétköznap 3,— Ft. vasárnap 4.50 m Moszkvics eladó. adó. Nagykanizsa Ft hasábmilliméterenként. Megbatározott lfNagykanizsa. Hu- Kinizsi u. 31. oldalra szóló keretes hirdetés dija az fl/dUOld! nyadi u. 26. Telefon: 181591 alaptarifa+50 százalék helyfelár. IUBJUIIU 11-600. 181 592 , „ ■' rendelkező oarazsírozott FIAT . Zalaegerszegen tfMWW1 A Megyei Tanáé. “*«£££ «£*■ Ä“ láeHleqBMMÉt Művelődésügyi * keresetl e»Kat keresek. Cí­^ Osztálya lehetőséggel ül meket a kiadóba __________ .... . . Töth FerenÍÍ kérem. 2SG1 gondnokot keres fp upC7 _________”-----------------*­Tsz-ek ílj-s*«,CIVWZ liiB p figyelem! lÄz“: véeyetteéH építészmérnököt, Börzbncei hegyen lőclnl ugyanott. Gumijavító műbe- ^üteéB^f Fúe vagy technikust, leg- «ölő pincével, fel- Nyersné. 2555 ivemet megnyitót- a Ävhgfin M alább 5 éves beruhá- szereléssel eladó. ................ 1 ■ tam Mindennemű ^ utSítá-- z!Ísl gyakorlattal. Fi- Érdeklődni: Nagy- Két darab birka-umáru szIkszcTű “• kaitok ^tés megegyezés kanizsa. Rákóczi ut- eladó. Andráshida ""“fásátváHalom. “gSSS ««Wt. Jelentkezés ca U. Szalal István. Petőfi u. 3tL SSTJi „ Mfaffvei személyesen a Sze- ------------------------" " 149 89« JAKAB LÁSZLÓ íSács Művtíő- Pétnek, Sormás. Esz- Homottomáromi ■ '„ t rtlS rte^ílván teregnye Mg. TSf. hegyen a Kovács-íé- Eladó „Mohács" Nagykanizsa. dfai (gályán lrodájában> szépét- le szőlő megosztva Is garrütura, Pacsirta Néphadsereg u. ®zcrV“fescn neken. Útiköltségei eladó. Bővebbet: rádió lemezjátszóval 39. 2549 lrasDa^ ,„w csak felvétel esetér Nagykanizsa, Sem- Zalaegerszeg, Jókai _ melweis 8 2548 u. 24. 2551 M*anZ Plovoa Mozdony és Gépgyár Zalaegerszegi Gyáregysége azonnal felvess vasszerkezeti lakatos« r hegesztő, TMK géplakat© TMK villanyszerelő ós vlzvezetókszerelő szakmunkásokat Utazáshoz kedvezményes vasút! arcképes igazolványt bizto­sítunk, amit a családtagok Is megkapnak. Keresett lehetőség teljesítménybéres elszámolással havi 2000—3200 forintig a időbéres elszámolás esetén, személyi besorolási bér a szak- mai gyakorlattól függően 8—13 forint között. Telentkezni lehet a munkaügyi csoportnál. 149880

Next

/
Thumbnails
Contents