Zászlónk, 1916. szeptember - 1917. június (15. évfolyam, 1-10. szám)

1916-09-15 / 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK. I. Valláserkölcsi elmélkedések és ünnepi megemlékezések. Az erdélyi rém... — — — — — — — — — — 1 Beszélgetés magunkról— — — — — — — — — 25 A halott király halhatatlansága. Irta: Izsót Alajos 74 Mikor a király tizenhat éves volt... — — — — 75 Ave Rex. Irta : Izsó} Alajos — — — — — — — 98 Quo vadis ? — — — — — — — — — — — — 121 Privát jegyzék a békéről. Irta: Izsó} Alajos — — 123 „Nagyfalusi Arany — szalontai hajdú __“ Irta : Dr. R adványi Kálmán — — — — — —-------— 129 N agy hadvezérek lélektana-----------— — — — — 152 „Az Isten küldött szentjánosbogárnak“ Irta : Rad­ványi K. — — — — — — — — — — — — 194 Válasz egy levélre — —- — — — — — — — — 195 Tömörkény sírjánál. Irta : Jób László — — — — 197 II. Természettudományi, technikai, föld- és néprajzi leírások és értekezések A világ legnagyobb tengeri csatája. Irta: Orbán Dezső — — — — — — — — — — — — 5, 31 Repülőgép szárnyak nélkül — — — — — — — 20 Hogyan törte át a Deutschland az angol blokádot ? 35 Elektromos melegítő készülék. Irta: Fári László— 41 Az egyenáramú dinamógép szerkezete. Irta : Ho- rinka Ferenc — — — — — — — — — — — 64 Elektromos távolbalátás — — — — — — — — 85 Fizikai, technikai hozzászólások — — — — — — 92 Hozzászólás a fényképnagyító készülékhez — —; 140 A magyar búza regénye — — — — — — — — 159 Galvanoplasztika helyett fémpermetezés — — — 188 A tordai eset kapcsán — — — — — — — — — 198 A vakond. Irta: Ringer B. — — — — — — — 201 Leleplezések a növények titkos világából — — — 218 III. Történelmi megemlékezések. A barát hazafisága. Irta : Izsó} Alajos — — — — 26 Fölébredt a fehér sas — — — — — — — — — 49 A világtörténelem országútjai — — — — — — 55 A magyar szent korona. Irta : Dr. Karácsonyi János 101 A békekötés— — — — — — — — — — — — 110 A logaritmus 300 éves jubileumához. Irta: Dr. * Mattyasóvszky Kasszián— — — — — — — — 190 „Kell menni a dolognak.“ Irta: Dr. Radványi Kálmán— — — — — — — — — — — — — 177 Krupp— — — — — — — — — — — — — — 209 IV. Útirajzok és leírások. Románia — — — — — — — — — — — — — 14 Erdélyi képek — —---------— — — — — — — 43 O rosz változások. Irta: Izsót Alajos — — — — 169 V. Elbeszélések, rajzok. Elveszett az Ábris. Irta: Gyulai Adám— — — — 2 A gépkirály. Regény. Irta: Orbán Dezső 9, 37, 59, 77, 113, 137, 149, 181 „A legnagyobb kitüntetés.“ Irta: Sárándy István 16 Szegény kis Félix ! Irta : Gyomlay László-------— 29 Vára tlan vendég — — — — — — — — — — 52 A szemüveges kozák. Irta : Gyulai Adám —-----------67 Háború a front mögött — — — — — — — — 81 Hol van Boldizsár király ? Irta : Ackermann Kálmán— — — — — — — — — — — — — 82 Kelemen hadnagy pilóta lesz. Irta : Sárándy István 87 Feliratok a hadügyi kormányhoz — — —---------90 A testőr. Irta: Gyulai Adám— — — — —--------106 A z aranysarkantyús vitéz. Irta : Sárándy Istoán 125, 162, 173 Lajos és társa. Irta : Gyomlay László — — — — 132 Hazám !... — — — — — — — —--------— — 135 Le ngyel lélek. Irta: Ackermann Kálmán —-------147 A harcoló mezőkről. Irta: Jób László — — — — 155 Tavasz a fronton. Irta: Dr. Gyomlay László — — 176 Éjszaka a lövészárokban. Irta: Gyomlay László — 184 A nagy szenzáció. Irta: Weitert F. — — — — — 187 Az utolsó próba —---------------------- — — 205 E gy furcsa ország. Irta : Sárándy István — — — 213 Fogadd részvétünk elnök ! Irta : Radnai Endre — 224 VI. Költemények. Fiatal hős. Irta: Konrád Jenő— — — — — — 8 Bandi. Irta: P. Pál Ödön— — — — — — — 15 Gyuri. Irta : P. Pál Ödön — — —- — — — — — 15 Hullatja levelét az idő vén fája. Irta: Radványi Kálmán — — — — — — — — — — — — 18 Napnyugta a tengeren. Irta : Bérczy S. — — — — 33 Horogh Istvánék vakációi tevékenysége — — — 40 Memento. Irta : Bérczy S. — — — — — — — — 42 Van-e sírkeresztje, van-e szemfedője? Irta: Rad­ványi Kálmán — — — — — — — — — — — 51 Imádság. Irta: Faragó József — — — — — — — 54 Rab magyar imája. Irta : Gyóni Géza — — — — 58 Haláltánc. Irta: Radványi Kálmán — — — — — 63 Meghalt a király. Irta : Keller László — — — — 73 Az „U“-Iegények. Irta : Eröss László—------— — 86 Háb orúban. Irta : Eröss László — — — — — — 91 Fohász. Irta : Kujnis Gyula— — — — — — — — 91 Fejedre tettük a szent koronát. Irta : Radványi Kál­mán— — — — — — — — — — — — — — 97 Szép vagy! Dicső vagy! Irta: Bérczy Sári— — — 99 Éljen a király! Irta: Faragó József — — — — — 112 Csínom Palkó. Irta: Faragó József — — — — — 116

Next

/
Thumbnails
Contents