Zászlónk, 1920. szeptember - 1921. június (19. évfolyam, 1-10. szám)

1920-09-15 / 1. szám

MEGJELENIK MINDEN HÓ 15-ÉN. 1920. SZEPTEMBER. 1 XIX. ÉVF. 1. SZÁM. FőszcrkesztS: Sík Sándor. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, I., löfizetési díj egész évre 40 K. Felelős szerkesztő : Radványl Kálmán. Fehérvári-út 15. sz. (Élet-nyomda.) Jelen számunk ára 4 korona.

Next

/
Thumbnails
Contents