Zászlónk, 1925. szeptember - 1926. június (24. évfolyam, 1-10. szám)

1925-09-15 / 1. szám

A Zászlónk jövőre huszonöt éves lesz. Akik, mint kis diákok az első' számait szívükre szorították, azok most mint családapák, fiaik kezébe adják a Zászlónk hófehér köntösű és hótiszta lelkű példányait. A Zászlónk legközelebbi évfolyamával jubilál. A mi jubileumunk a szeretet ünnepe lesz. A szeretet ad és kér. Ez a kölcsönösség köti össze a szíveket. i. Mit ad nektek a Zászlónk jubileuma esztendejében ? 1. Mindenekelőtt szeretetet ad. Huszonötéves élete és működése alatt sokat küzdött, sokat harcolt a megnemértés s a félreértés, a szeretetlenség s a rosszakarat gonosz fúriáival. De a „Zászlónk“ nem azért a mi zászlónk, hogy a küzdelmek ártsanak neki. A zászló becsületét a harcok viharai emelik. A harcok összefűzik annak az eszmének a katonáit, amely a zászlóra van írva, s az egy célért küzdők szeretete több, mint emberi szeretet. 2. A Zászlónk jövőre már harminckét oldalon fog megjelenni s tar­talomban, külső kiállításban, változatosságban eléri a békebeli nívót. Készíttetünk díszes bekötési táblát is, hogy a belső érték megfelelő keretet kapjon ! 3. A negyedszázados jubileum évében, szeptember elején megindítjuk a Zászlónk Könyvtárát, melynek első öt kötete most van sajtó alatt. A Zászlónk Könyvtárát a Zászlónk adja ki s egyes köteteit olyan írók fogják írni, akik a ti szellemi és erkölcsi fejlődésieket a szívükön viselik. A Zászlónk Könyvtára szélesebb területen ugyanazt a munkát végzi, amit a Zászlónk végez. Könyveink között fogtok találni érdekes regényeket, elbeszéléseket, szín­darabokat, novellákat, híres emberek életrajzát s útbaigazításokat a legkülön­bözőbb tudományok területein. 4. A Zászlónk Diáknaptára szeptember elsején minden terjesztőnknél készen vár benneteket. Az ünnepi öröm a Diáknaptárt is gazdagabbá teszi. Azt akarjuk, hogy a Zászlónk Diáknaptára nélkülözhetetlen jóbarátotok legyen, akire tanulmányaitok közben rászorultok s aki üres óráitokban elszórakoztat. II. A huszonötéves szeretet nevében mit kér tőletek a Zászlónk? 1. Megértő szeretetet. Annak a megérzését, hogy a Zászlónk több, mint olvasnivaló. Jóbarát, aki vígasztal, tanácsot ad, kétségeidben eligazít. Testvér, aki bánatodat, örömedet megosztja veled. A magyar diákideál meg­testesítője, aki a katholikus magyar fiú eszményét benned is igyekszik meg­valósítani. 2. Azt kérjük tőled, hogy a Zászlónk Könyvtárá-nak minden számát vedd meg s évek folyamán sorakoztasd a Zászlónk kötetei mellé. A Zászlónk Könyvtárának s a Zászlónknak a lelke egy. 3. Növeld a Zászlónk táborát! Minden új előfizető új katonát jelent a világnézetek nagy harcában. 4. Ne vásárolj addig más naptárt, amíg a Zászlónk Diáknaptárát meg nem nézed! Boldog vakációt, erőgyűjtést, sok örömet kíván nektek a Zászlónk. Fiúk, kedves Barátaim!

Next

/
Thumbnails
Contents