Zászlónk, 1928. szeptember - 1929. június (27. évfolyam, 1-10. szám)

1928-09-15 / 1. szám

Kedves Fiúk! A Te Deum fönséges dallamának a hullámain ringatózik a lelkünk. A diákszivek tüzes áhítata föllobog az Isten trónusáig : „Hálát adunk neked, Urunk, hogy erőben, egészségben gyarapodtunk, elménk élesedett szívünk nemesedett. S hálát adunk neked azért, hogy egy esztendő munkája ismét edzette bennünk a férfit: mert talpig férfiak akarunk lenni. Hálát adunk, hogy tisztábban látjuk a célt, hogy csillagunk lassan kezd kibontakozni a kétség fekete felhőiből.“ így imádkozik a Te Deum-ot zengő magyar ifjúság. Igaz, hogy sorsunk éjszakáját még nem hasítja át a hajnal piros derengése. Még égnek a sebek a haza testén, csonkjaiból még frissen patakzik a vér: — de a hitünk már edzett, a reményünk bizakodó, mert felismertük önerőnket s munkába állítottuk! A „TeDeum“ a Zászlónk ifjúsága számára nemcsak hálaadás és visszapillantás: — hanem újabb célok kitűzése, erők átrendezése, programmváltoztatás. Az iskolai év a közös munka ideje. Közös a megtanulandó lecke, közös a test edzése, közösek a lélek ünnepei. Közös minden erőfeszítés. A nagyvakáció a speciális tehetségek kibontakozásának az ideje; a természetednek megfelelő feladatok megoldására alkalmas idő. A nagyvakáció a szabadság, amely nem jelent tétlenséget, hanem időnkkel, erőinkkel való szabad rendelkezést. A szabadság csak a szolgalelkek számára jelenti a semmittevést, az elernyedést, a céltalan ténfergést. A szabad lélek ilyenkor van igazán elemében. Szabad cselekednie, önmagával foglalkoznia; fejlesztheti tehetségét. A nagyvakáció az olvasmányok ideje, a könyveké, amelyek intim jóbarátaink; az emberiség nagy szellemeié, akik a magány csendjében közlik velünk önmagukat, vajúdó küzdelmeiket, önnevelő erőfeszítéseiket; a nagyvakáció a versek, a novellák, a regények, a drámák ideje: az irodalom, a költészet szent szabadsága. A nagyvakáció kémiai, technikai kísérletek ideje, amikor megnyílik előtted a természet titokzatos műhelye s szabadon járhatsz.kelhetsz benne. ­A vakáció jelenti számodra az egészséges sportot, amely a lélek templomát Isten bástyájává edzi; jelenti a cserkészet fenékig való kiélését: a fegyelmezett erők szabad iskoláját az édes anyaföld ölén; jelenti az utazásba magyar föld, a magyar nép megisme­rését, a vele való meleg kapcsolat kiépítését. A magyar fiúk Te Deum-a így hangzik : „Hála neked, Uram, hogy sikerült a közös erőfeszítések tíz hónapja, a kötelességek tanéve. S kérlek, Uram, add meg nekem a valódi szabadság kegyelmét, hogy a nagyvaká­cióban, a szabad lelkek önálló iskolájában is megálljam a helyemet!“ Jó vakációt, testi-lelki egészséget kíván nektek igaz barátotok: a ZÁSZLÓNK. Figyelem! A Zászlónk Diáknapíárá-nak a jövő évfolyama a szokottnál is gazda­gabb tartalommal fog megjelenni. Aki ismeri a Zászlóulfc Diáknaptárát, annak nem kell ajánlani. Aki nem ismerte eddig, vegye meg szeptemberben s meg fogja szeretni. A Zászlónk Diáknaptára minden diákot érdeklő ügyben felvilágosítást ad, tele van hasznos ismerettel, táblázattal s emellett nemes szórakozást nyújt. Minél előbb rendeljétek meg a Zászlónk terjesz­tőinél, vagy a kiadóhivatalban, hogy példányotokat biztosítsátok. Ára: 1 pengő 20 fillér. A Zászlónk bekötve nyer értékben. Díszes bekötési táblát 2 pengő 40 fillér ellenében azonnal szállít a kiadóhivatal. Tessék megrendelni!

Next

/
Thumbnails
Contents