Zászlónk, 1929. szeptember - 1930. június (28. évfolyam, 1-10. szám)

1929-09-15 / 1. szám

Kedves Fiúk! A Zászlónk, a ti zászlótok ott lobog a fejetek fölött a nagyvakációban is. Az én búcsúzásom nem jelent elszakadást, hanem intenzív kapcsolatot, a bensőséges barátság fokozatos kiépítését. A tanulás, a munka tíz hónapja gyakran elválasztott bennünket: a köte­lesség a tankönyvek zárt falai közé szorította ambíciótokat, szívetek vágyait, fantáziátok álmait. A Zászlónk csak a szabadidőben tudott barátkozni veletek. A nagyvakáció közel hoz bennünket, Zászlónk napsugaras lelkű leventéi! A Zászlónk a szabad lélek barátja, azé a szabad léleké, akit a tíz hónap kemény és becsületes munkája nevelt rá a szabadságra. Azért én nem így búcsúzom: a viszontlátásra szeptemberben, — hanem ezt mondom: A viszontlátásra otthon, az önképzés, az önnevelés műhelyében, ahol a jellem élő acélszobra készül. S tán egy nagyvakációtok sem volt annyira értékes az önnevelés szempontjából, mint ez lesz. Ezt a két hónapot megszenteli a magyar fiúk ideálja, Szent Imre. Legyen veletek a turáni szent fiú s tanítson meg benneteket az igaz életre. Tanuljátok meg tőle, hogy az erők fészke a szüztiszta vér; hogy ebbén a vérben lakik a mi ezerévünk titka, az ideális hősiesség. Tanuljátok meg tőle, hogy a földi hazát csak úgy biztosíthatjuk, ha igyekszünk elnyerni az égi hazát. Magyarországot és mennyországot egy­más mellé állította és titokzatos kapcsokkal összefűzte az Árpád-kor köl­tészete, de különösen összekapcsolta a két hazát Szent Imre. Tanuljátok meg tőle a gyöngéd erők győzhetetlen hatalmát; s hogy a napsugár mosolygása erősebb és hatalmasabb, mint a vihar vad tom- bolása. Tanuljátok meg tőle a lélek igénytelenségét, az alázatot, amely külön­bözik a gyáva meghunyászkodástól. A Zászlónk veletek lesz! Segít a legművészibb munkának, az önneve­lésnek a gyönyörű munkájában. A viszontlátásra otthon, a szív műtermében. Ölel benneteket Figyelem! « ZÁSZLÓNK. A Zászlónk Díáknaplárá-nak a jövő évfolyama a szokásos gazdag tartalommal fog megjelenni. Aki ismeri a Zászlónk Diáknaptárát, annak nem kell ajánlani. Aki nem ismerte eddig, vegye meg szeptemberben s meg fogja szeretni. A Zászlónk Diáknaptára minden diákot érdeklő ügyben felvilágosítást ad, tele van hasznos ismerettel, táblázattal s emellett nemes szórakozást nyújt. Minél előbb rendeljétek meg a Zászlónk terjesztőinél, vagy a kiadóhivatalban, hogy a példá­nyotokat biztosítsák!:. Ára: 1 pengő 20 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents