Zenekereskedelmi Közlöny, 1914 (4. évfolyam, 1-8. szám)

1914-01-01 / 1. szám

A Budapesti Szerzőjog értékesítési Központ értesítése. FELHÍVÁS! Tisztelettel felkérjük a tisztelt zene­szerző- és szövegírókat és egyéb ér­dekelteket, hogy a mi ellenőrzésünk támogatására mindazon esetekben, midőn oly gramofonlemezeket látnak, melyeken szerzői engedélyjegy nin­csen, — a kérdéses lemezt megvásá­rolni és azt az eladó megnevezésé­vel hozzánk juttatni szíveskedjék. Az így megvett lemez árát azon­nal készséggel térítjük vissza. SZERZŐJOG ÉRTÉKESÍTŐ KÖZPONT. VIDÉKI GRAMOFON-KE­RESKEDŐK FIGYELMÉBE! A Szerzőjog Értékesítő Központ havonként ellenőröket küld a vidékre annak megállapítására, hogy a gramo­fonlemezek szerzői engedélyjegyekkel (licenzmárka) el vannak-e látva. Mint­hogy a szerzői törvény 23. §-a értel­mében maguk az eladók is a szerzői jog bitorlásáért felelősek, saját ér­dekükben felhívjuk a vidéki kereske­dőket, hogy engedélyjegygyel el nem látott lemezeket a gyárosoktól és nagy- kereskedőktől el ne fogadjanak, mert annak teszik ki magukat, hogy közvet­lenül ellenük lesz a szerzőjog bitorlása miatti per megindítva. SZERZÖJOG ÉRTÉKESÍTŐ KÖZPONT. Értesítjük az érdekelteket, hogy az alább felsorolt szerzők műveinek mechanikai hangszereken való reprodukálásához kizárólag a BUDAPESTI SZERZŐJOG ÉRTÉKESÍTÉSI KÖZPONT szállít Ezen névjegyzék 1913. november végén záratott le. 1. ifj. Ábrányi Emil 22. 2. Adorján László 23. 3. Andor Gyula dr. 24. 4. Ányos Laci 25. 5. Bajomi Hümér 26. 6. Balázs Árpád 27. 7. Bállá Ignác 8. Bárd Ferenc és 28. Testvére 29. 9. Barna Izsó 30. 10. Baumann Károly 31. 11. Bertha István 12. Bihari Zoltán 32. 13. Bodrogi Zsigmond 14. Bródy István 33. 15. Bródy István dr. 34. 16. Buttykay Ákos 35. 17. Chorin Géza 36. 18. Csiky János 37. 19. Erőss Béla 38. 20. Fáik Richárd 39. 21. Faragó Jenő 40. Farkas Imre 41. Gábor Andor 42. Göndör Aurél 43. Grósz Alfréd 44. Hajnal Dezső 45. Harmonia zene- 46. műkiadó r.-t. 47. Harsányi Zsolt 48. Heltaí Jenó' 49. Hervay Frigyes 50. Hetényi-Heidl- 51. berg Albert 52. Hölle Verlag 53. Wien 54. Horváth Gyula dr. 55. Hubay Jenő dr. 56. Huber Miksa 57. Huber Sándor 58. Huszka Jenő 59. Jacobi Viktor 60. Kacsóh Pongrác 61. Kálmán Imre Kálmán Jenő 62. Karinthy Frigyes Kárpát dr. ' 63. Kazacsay Tibor 64. Kéry Gyula 65. Kovács Sándor dr. 66. Krstonosits Péter 67. Kun Miklós 68. Kun Richárd 69. Lányi Géza 70. Leitner László 71. Leitner Pál 72. Leopold Ernő 73. Lovászy Károly 74. Lusztig Jenő 75. Major J. Gyula 76. Márkus Alfréd 77. Morthon Géza 78. Martos Ferenc 79. Mérey Adolf 80. Méry Béla 81. Mészöly Ödön 82. (Floridor) 83. Molnár Kálmán 84. Molnár Mihály 85. Nádor Kálmán 86. Nádor Mihály 87. Nádor Sándor 88. Ormai Lipót 89. Papp Zoltán 90. Pásztor Árpád 91. Peterdy Andor 92. Pintér Pál 93. Ráday József 94. Radó Antal dr. 95. Reinitz Béla dr. Reményi Béla 96. Rényi Aladár dr. 97. Révfy Géza 98. Révffy Lajos dr. 99. Richter Sándor 100. Rózsavölgyi és 101. Társa 102. Rozsnyai Károly Rusznyák Armand Sas Náci Schunda V. J. Seress Béla Somlyó Zoltán Stoll Károly Szebenyei József Szép Ernő Szirmai Albert dr. Szőke Szakáll Várady Antal dr. Vécsey Sándor Vendéghegyi Géza Vincze Zsigmond Virányi Jenő Vörös Ferkó Weiner István dr, Wottítz Th. Wien Zerkovitz Béla ZsilinszkyLajosdr.

Next

/
Thumbnails
Contents