Zenekereskedelmi Közlöny, 1914 (4. évfolyam, 1-8. szám)

1914-01-01 / 1. szám

IV. évfolyam. Budapest, 1914. január 1. 1. szám. ¥i ZENEKERESKEDELMI KÖZLÖNY SZAKKÖZLÖNY A BESZÉLŐGÉP, HANGLEMEZ, HANGSZER-IPAR ÉS KERESKEDELEM A ZENEMŰKIADÁS ÉS KERESKEDELEM VALAMINT ROKONSZAKMÁK RÉSZÉRE. A Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és Zeneműkiadók Szövetkezetének A Magyar Zeneműkiadók és Kereskedők Országos Egyesületének, Budapesten A Société Générale Internationale de l'Éditíon Phonographique et Cinématographique, Paris Az Anstalt für Mechanisch-Musikalische Rechte, Berlin A Budapesti Szerzőjog Értékesítési Központ HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 1-ÉN. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre ...................... 6.— korona F él évre ............................. 3.— korona F őszerkesztő Dr. MARTON SÁNDOR. Felelős szerkesztő S A S N Á C I. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST IV., BÉCSI-UTCA 1. Telefon: 10-31. Boldog újévet! Nehéz esztendő volt ez az ezerkilenc- száztizenhármas! Akik a 13-as számot babo­nából rossz jelentőségűnek mondják, ebben az esztendőben teljes mértékben bizonyíthat­ták igazukat. Kriminális üzleteket produkált ez az év; a szegénység a maga teljes súlyá­val soha jobban nem nyomta az embereket, mint az idén. A munkásnép súlyos anyagi gondokkal küzdött, a drágaság rémmesékbe illő gyötrelmekkel teli életet okozott minden­felé, az emberek többet dolgoztak, kevesebb fizetést kaptak és méregdrágán fizették meg szükségleteiket. Ki is gondolt volna mulatásra? A színházak, kabarék, ha csak horribilis gázsi­val szerződtetett szenzációs starokat nem mutattak be, potya publikummal teltek meg és az igazgatók, jobb hijján, talán még ennek is örültek, mert helyiségeik nem voltak olyan vigasztalanul sivárak. A hangszerek, neveze­tesen a gramofonok és hanglemezek forgalma a minimumra szállott le. Mint a szárnyaszegett madár, úgy vergődött az ipar és kereskedelem. Mindenki a szomszéd államokban dúló viha­roknak tulajdonította Magyarország szörnyű gazdasági helyzetét és ebben az indokolásban volt valami igazság, de csak valami igazság, mert nézzük csak Olaszországot, melyet világ­szerte züllött gazdaságú nemzetnek ismernek, egy nagy, súlyos háború és világkrizis után gazda­sági és pénzügyi terén mégis fényesen áll. Bizonyítja, hogy állámmérlege százmillión felüli felesleget mutatott ki. Magyarország gazdasági bukását inkább annak tulajdoníthatja, hogy lakossága nagyrészt könnyelműen gondolkodó elemekből áll és ennek legnagyobb bizony­ságát, sajnos, a mi gramofon szakmánk nyújtja, melyben feltűnően sok a saját érdekeit is könnyelműen kezelő ember foglal helyet. Szinte megdöbbentően felületesen informá­lódnak nagykereskedőink és ha csak az infor­máció azt nem mondja, hogy a meginformált cég egy fillérre is rossz, a leggyengébben álló cégnek annyit hiteleznek, amennyit kér. Mer­jük állítani, hogy ebben az esztendőben sok ember kizárólag abból a pénzből élt, amit a hitelbe kapott árukért beszedett. Ehhez járult még, hogy az óriási veszteségekkel szemben, árak dolgában is lejebb szállottak a nagy- kereskedő urak, illetve ott, ahol megkapták a pénzüket olyan keveset kerestek, hogy zongora és hangszerkereskedelmi részv.-társ, Budapest, VII. Erzsébet-körut 51. Teleíon8-4l Teljeser^^efízetetl^észvénytöke^600X)00^kororu^^^ AMERICAN PIANO COMPANY, CHICKERING, KNABE, STEINWEG N. F. a világ legnagyobb hírnevű zongoragyárainak EHRBAR csász. és kir. udvari kamarai ______zongoragyárának G EBR. STINGL császári és királyi udvari ______zongoragyárának_____ LAUBE RGER & GLOSS, W1ENI zongoragyárosok Magyarországi vezérképviselete Az „EUFON“ tölcsérnélküli beszélőgépek és művész HANGLEMEZEK főel­árusitó helye.

Next

/
Thumbnails
Contents