Zenelap, 1896 (11. évfolyam, december)

1896-12-15

Budapest, XI. évfolyam. 1896. deczember 15. iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiliiiiiiiimiii ZENELAP KÖZLÖNY A ZENEMŰVÉSZET ÖSSZES ÁGAI KÖRÉBŐL. Előfizetési ár : Egész évre ... 4 frt. | Fél évre .... 2 frt. Előfizethetni minden könyv- és műárusnál. Budapesten : Rózsavölgyi és Társánál (Kristóf-tér) ; „Harmóniainál; Schunda V. József cs. és kir. udv. hangszergyáros és zeneműkiadónál (Magyar-utcza 18.) és a kiadóhivatalban. Az előfizetési pénzek, hirdetési díjak, reklamátiók stb. a kiadóhivatalba : Budapest, VIII., Práter-u. 44. küldendők. Felelős szerkesztő és kiadő-laptulajdonos : SÁGH JÓZSEF. Társszerke'sztő : LANGER VIKTOR. Főmunkatárs : POGÁTSCHNIGG GUIDO. Wogl Alajos® Megjelenik minden hónapban — julius, augusztus kivételével, a mikor egy-egy szám jelenik meg — háromszor'^: 5., lő. és 25-én, időnkinti zenemellékletekkel/ Minden levelezés és a lap szellemi részét illető külde­mény a szerkesztőségbe utasítandó. Bérmentetlen leve­leket nem fogadunk el és kézirat nem adatik vissza. Szerkesztőség: Budapest, VIII., Aggteleki-u. 4., I. e., 5. Mai számunk 12 oldalt tartalmaz. '"JSBIels

Next

/
Thumbnails
Contents