Zenelap, 1903 (17. évfolyam, 1-31. szám)

1903-01-05 / 1. szám

XVII. évfolyam. 1. szám. Budapest, 1903. január 5. ZENELA P KÖZLÖNY A ZENEMŰVÉSZET ÖSSZES ÁGAI KÖRÉBŐL. — A „MAGYARORSZÁGI ZENÉSZEK ORSZÁGOS SEGÉLY- ÉS NYUGDIJ-EGYESÜLETÉ“-NEK ÉS A „MAGYARORSZÁGI ZENÉSZEK EGYESÜLETÉINEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Előfizetési ár: Egész évre (8 Kor.) 4 frt. | Fél évre (4 Kor.) 2 frt Előfizethetni minden könyv- és miiárusnál. Budapesten: Rózsavölgyi és Társánál (Kristóf-tér); „Harmóniainál; Schunda V. József cs. és kir. udv. hangszergyáros és zeneműkiadónál (Magyar-u. 18.) és a kiadóhivatalban. Az előfizetési pénzek, hirdetési dijak, reklamátiók stb. a kiadóhivatalba: Budapest VIII., Baross-u. 81. II. e. 20. Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: SÁGH JÓZSEF. Megjelenik minden hónapban (julius, aug. kivételével) háromszor: 5., 15. és 25-én, időnkinti ingyenes zenemümellékletekkel. Főmunkatársak: Pogátschnigg Guido, Meiszner Imre Szommer Endre és dr. Vajda Emil. Minden levelezés és a lap szellemi részét illető külde­mény a szerkesztőségbe utasítandó. Bérmentetlen leve­leket nem fogadunk el és kézirat nem adatik vissza. Szerkesztőség: Budapest, VIII., Baross-utcza 81. II. e. 20. Mai számunk 8 oldal tartalommal jelent meg. \ MUSIOL RÓBERT

Next

/
Thumbnails
Contents