Református Wesselényi-kollégium, Zilah, 1910

Tartalom. Lap. I Évnyítás................................................... . ................... ... 3. II Kormányzat. AJ Elöljáróság ............................................ 8. ÉJ Tanári szék .............................................. 9. III Állami főfelügyelet ............................................................... 11­IY A tanítás munkája. Használt tankönyvek ................... 12. AJ Rendes tantárgyak ........................... 15. BJ Rendkívüli tantárgyak ........................... 17. V Iskolai fölszerelés ... .................................................... 19. VI Ifjúsági egyesületek ............................................................... 29. VII A közalapba be nem olvasztott alapítványok ........... 33. 1. Jutalmak, ösztöndíjak és segélyek ................... .. 38. 2. Tandíjkedvezmény .................... 40. 3. Szegény tanúlók könyvtára .................. 41. 4. Internátus ............................ 41. 5. Konviktus ..................................................................... 45. 6. Ruhasegély .................................... 4(5. 7. Legáció............................................................................. 46. VIII Eredmény. Vizsgálatok ................................................... 47. A) Érdemsorozat az év végén ........... 48. Összefoglaló táblázat .'.................................. 6i. B) Érettségi vizsgálatok ........................... 64. IX A tanulók statisztikájából ..................................................... 66. X Évzárás. Adatok az év történetéhez ........................... 68. XI Tájékoztató. 1 Különbözeti vizsgálatok tárgyai ... 74. II Tudnivalók az 1911—12. évre ............. 75. III Figyelmeztetés ................................... 80. rrriiir

Next

/
Thumbnails
Contents