Katolikus gimnázium és Állami főreáliskola, Zsolna, 1903

3----------------------------------л Я ZSOLNAI ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1903—904. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: BIC50U5ZKY KÁROLY, KIK. IGAZGATÓ. ZSOLNÁN, NYOMATOTT BILL LS JEtLINtK KÖNYUNYOMDÁJÁPAN = 1904. =

Next

/
Thumbnails
Contents