Szaniszló Ferencz szerk.: Religio és Nevelés, 1841. 2. félév

1841. \ Jfl Á S O n M Ml JF JÉ í MZ V. SZERKESZTI "S KIADJA SZAilSZLÓ FEREICZ, CHOLTI APÁT, NAGYVÁRADI D. SZ. KANONOK , A' PESTI KÖZÉPPONTI PAPNEVELŐ INTÉZET KORMÁNYZÓJA, THEOLOGIA DOCTORA PESTEtf , NYOMT. TRATTNER ÉS KÁROLYI KÖNYVNYOMTATÓ INTÉZETÉBEN, URI UTCZA 453(1. SZÁM.

Next

/
Thumbnails
Contents