Danielik János szerk.: Religio, 1853. 1. félév

r e 2§0 BUIUI. CATH. POLITICOEGYHÁZI ÉS IRODALMI LAP. 1853. ELSŐ FÉLEY. jS 8 % [ ü lefo adliaii Eli sg&lí raktárid TULAJDONOS ÉS SZERKESZTŐ DANIELIK JÁNOS. PESTEN, 1854. NYOMATOTT EMICH GUSZTÁV KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents