Palásthy Pál szerk.: Religio, 1866. 2. félév

Tartalom

TARTALOM-JEGYZÉK a „Religio" 1866- IL félévi folyamához. Értekezések. Szám. Allocutio oct. 29 39 Állam Isten nélkül 10—16 Catholicismus és ultramontanismus . . . 13 Egyházi szónoklat 17 Egyházi temetés 29—34 Egy vakmerő ultramontanus .... 42, 43, 45 Győri püspök főpásztori körlevele . . . . 1, 35 Havi szemle (háború nagy csapás reánk ; az alsóház hibája) ...... „ (1848-nak vallástárgyi revisioja, ebbeli felszólalások) ..... 2 „ (egyházállami joghelyzet 1848 szerint) . 3 „ (az egyház viselete a felkerekedő s a bukó kormányok iránt) .... 9 „ (a háború bevégezve, uj háború készül) 18 „ (La-Valette körii'ata, a szentszék védte­lensége) ...... 27 » ( a j°S> a z ig az s%> a religio védtelensége, csak a sultán van védve) ... 36 „ (oct. 29-i allocutio, kötelesség, védtelen­ség, a szentatya távozni akar) . . 44 Kelet és nyugot, ....... 4—8 Mily befolyással birnak a vallásos társulatok . 24—28 Nyilt levél Vogel kiadásához 28 Primitiae ....... .24 Pesti egyetem catholicitása .... 19—23 Registrum ....... 48 — 51 Szentatya levele a pannonhalmi főapáthoz . . 42 Teremtés 38, 40, 41 Zágrábi érsek körlevele . . . . . . 5,6 Egyházi tudósítások. Belföld. Baja (búcsú) ........ 24 Csókakő (Májer jótékonysága) .... 27 Eger (Stipula halála) . . . . . . 12 „ (Lengyel M. Mária-szobra) .... 35 Endrőd (templomszentelés) . . . . . 18 Erdély (apanagyfalvi hivek, templomépítés) . 23 Esztergom (pálosok, cholera, fogorvos, szászok) . 30 „ (a prímás exsequiái) ... .48 Facskó (templomszentelés) ..... 4 Fülek (Markovics Márton) ..... 48 Győ r (h. Eszterházy Pál temetése) .... 5 „ (búcsú, a prédikátorok fizetése) . . . 17 „ (Scitovsky requiem) ..... 37 „ (hetivásár szombatról péntekre) ... 44 „ (egy végrendelet) ...... 49 Ipoly-bolyk (misemondó ruha) ..... 37 Kalocsa (jubiláris diploma) . . . . . 21 Karansá^ (szent kút) ...... 20 Kassa (Árossy nprépost megoldatása) ... 28 Szám. Keczel (a magyar királyok tisztelete a pápa iránt) . 25­„ (májusi ajtatosság) ..... 5 Miskoicz (ujmise, halálozás) ..... 18 „ (V. K. jezsuitái a Honban) ... 46 ^Nógrád (primitia) . . . . . . 15 Nyitra (Kelecsényi halála) 19 Panonhalma (septemberi káptalan) .... 32 Pest (Csiky, Patay nyilatkozata) .... 1 ,, (a rumai propaganda bevétele s kiadása) . . 3 „ (a királyné megérkezése) .... 3 „ (kedélyhangulat, rémek, jellemek a háborúban) 4 „ (^a királyné fogadtatása) . . . . . 5 „ ^szegény jellemek, hihetőségek) ... 6 „ (Tischendorf és a sinai codex) .... 7 „ ^uzsora-törvények) . . . . . .8 — 23 „ ^bibliások a Ludoviceumban) .... 10,13 „ (Kovács A. ultramontanismusa) . . . 11 „ (Kovács A. és Tanárky G. javaslata) . . 12 „ (a protestánsok a pesti egyetemről) . . -14, 16 „ (szentatya beszédje a sz. Ferencz templomában) 17 „ (két leányneveide) ...... 17 „ (1848-nak vallásos intézkedései) . . 19—22 „ (Kalocsa Róza és a gazdasszonyok neveidéje) . 24 „ (Consalvi emlékiratai) . 25,26, 28, 29, 30,31, 49 „ (Honnak egy válasz a cholera-ügyben) . . 25 „ (^Sasku tanterve) ...... 26 „ (miért nincs Pesten sok kath. intézet) . . 26 „ (Hon újdondásza és a gazd. hitoktatója) . . 27 „ (garibaldisták vallásossága) .... 27 „ (Scitovszky betegsége) ..... 29 „ (egy zsidó orvos a kórodában) ... 29 „ (Csúthy Zs. idézetei a corpus jurisból) . 30—34 „ (czégtáblák) ....... 33 „ (a primás temetése) ...... 35 „ (Lonovics kineveztetése) ..... 35 „ (1848-nak vallási intézkedése) . . . 38—47 „ (halottak napja) ...... 38 „ (heti-kronika) ....... 44 „ (Witnyédy István két levele) .... 50 Rozsnyó (exsequiák a prímásért) .... 44 Szamosujvár (a püspök, papnevelde) ... 8 „ (exsequiák, nyomda, iskola) ... 49 Szabadka (ujmisés) ....... 23 Székesfehérvár (Kovács A. támadása) ... 14 ,, (irgalmasnénék) .... 22 „ (a vallásalap és a csókakői templom) 30 „ (templomujitás, szentelés) . . 48 Szombathelyi megyéből (húsvéti gyónás) ... 44 Szklabonya (Zichy K. jótettei) .... 34 Szűcs (kerületi gyűlés) ...... 45 Zsámbék (hol a veszély ?) ..... 2

Next

/
Thumbnails
Contents