Breznay Béla szerk.: Religio, 1882. 2. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXXXII. MÁSODIK FÉLÉT, KIAD0-TIJLAJD01Í0S ES FELELŐS SZERKESZTŐ BREZNAY BÉLA, jlSZTERGOM-j^ŐMEGYEI y^SLDOZÁR, jílTTUDOR, K. M. TUD. jlGYETEMI J^Y. R. ^ANAR. BIJD APEST, 1879. NYOMATOTT KOCSI SÁNDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, MUZEUM-KÖRUT 10. SZ.

Next

/
Thumbnails
Contents