Breznay Béla szerk.: Religio, 1887. 1. félév

^ RELIGIO. KATH. EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXXIVII. ELSŐ FÉLÉV. KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: BREZNAY BÉLA, JPSZTERGOM-FÖMEGYEI ÁLDOZÓPAP, HITTUDOR, K. M. TUD. EGYETEMI NY. R. TANÁR, PÁPA Ő SZENTSÉGE T. KAMARÁSA. BUDAPEST, RUDNYÁNSZKY A. KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL. 1887.

Next

/
Thumbnails
Contents