Breznay Béla szerk: Religio, 1889. 1. félév

5 02 50 RELIGIO. KATH. EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCLXXXIX. ELSŐ FÉLÉV. KIADÓ-TULAJDONOS ÉS FELELŐS SZERKESZTŐ: BREZNAY BÉLA, ^SZTERGOM-FŐMEGYEI ÁLDOZÓPAP, HITTUDOR, K. M. TUD. EGYETEMI NY. R. TANÁR, PÁPA Ő SZENTSÉGE T. KAMARÁSA. BUDAPEST, RUDNYÁNSZKY A. KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL. 1889.

Next

/
Thumbnails
Contents