Breznay Béla szerk.: Religio, 1890. 1. félév

RELIGIO. KATH. EGYHÁZI ÉS IRODALMI FOLYÓIRAT. MDCCCXC. ELSŐ FÉLÉV. KIADÓ-TÜLAJDONÖTES FELELŐS SZERKESZTŐ: BREZNAY BELA, jÍsZTERGOM-FOMEGYEI ÁLDOZÓPAP, HITTUDOR, K. M. TUD. EGYETEMI NY. R. TANÁR, PÁPA Ő SZENTSÉGE T. KAMARÁSA. ^rtf^ BUDAPEST, KUDNYÄNSZKY A. KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL. 1890.

Next

/
Thumbnails
Contents