Iskolai értesítők, Kassa - Evangélikus Polgári Fiú és Leányiskola 1907-1917

Tartalomjegyzék 486 oldal