Alföldi Tanulmányok 1977-2003

Az Alfölddel, mint természeti, gazdasági, társadalmi egységgel foglalkozó Alföldi Tanulmányok sorozata az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet legfontosabb kiadványa, nemzetközi keresettségnek és elismertségnek is örvend. Kötetei elsősorban a természeti-, gazdasági- és településföldrajz tárgyköréből közölnek írásokat, kitekintéssel a földrajzi adottságokból következő, arra épülő területfejlesztési, közlekedési, vízgazdálkodási, településszerkezeti, gazdasági vonatkozásokra is. Néhány tematikus kötet olyan témák számos aspektusát járja körül, mint pl. a Nagyvárosok, az EU és az Alföld, Migráció és az Alföld. Célkitűzése az Alföld egészére kiterjedő földrajzi környezeti kutatások közzététele geográfusok, területi tervezők, a gazdaság és közigazgatás területén dolgozók számára egyaránt.

Terjedelem: 4 550 oldal

Tartalomjegyzék